Agressie in jouw werkomgeving

Je veilig voelen terwijl je werkt

Agressie komt in alle soorten en maten voor. Vrijwel iedereen heeft in zijn of haar omgeving, thuis, op straat of op het werk, agressief gedrag meegemaakt. Het kan angst en een gevoel van onveiligheid veroorzaken. Wij bieden een veilige trainingsomgeving waarin we medewerkers trainen in het voorkomen en hanteren van grensoverschreidend en agressief gedrag. De aanpak in de trainingen is gebaseerd op praktisch leren, persoonlijke aandacht en een betrouwbare leeromgeving. Onze lesstof kan worden ingezet om de medewerkers in de zorg, het onderwijs of publieke functies te ondersteunen in hun dagelijks werk. Met behulp van onze ervaringsdeskundige trainers kunnen we via simpele theorie en heldere praktijkvoorbeelden de tools overdragen om met het fenomeen agressie om te gaan.

Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn

Veel zorgverleners koesteren een zorg-gevoel voor de ander. Grenzen aangeven kan daardoor moeilijk worden. Onderzoek toont aan dat medewerkers in de zorg & welzijnssector steeds frequenter te maken krijgen met verbale en fysieke agressie van cliënten. Ook agressie tussen cliënten onderling neemt toe. Kudding & Partners biedt een advies-, scholings- en trainingstraject om een veiliger werkomgeving en klimaat te creëren.

Publieke taak

Publieke taak

Niemand vindt het leuk om aangesproken te worden op zijn gedrag. Als je handhaaft, zorg je dat anderen zich aan de regels houden. Als handhaver ben je voortdurend bezig je aan de wet en het protocol te houden. In het publieke belang bescherm en handhaaf je de regels. Je maakt daarin soms mensen mee die onmacht ervaren en hun agressie uiten op de handhaver, als symbool voor hun onmacht. De kunst van handhaver is een onderscheid te maken tussen emotie en agressie.

Onderwijs

Onderwijs

Als onderwijzer wil je motiveren. In relatie blijven met leerling en ouders, zodat je samen vorderingen kunt maken. Als onderwijzer leer je zowel leerstof aan als grenzen stellen. Dit is niet altijd leuk voor kinderen. Wat we nu leren is dat belonen meer werkt dan straffen. Maar we leven in een maatschappij waarin we toch vaak op straffen wordt overgegaan, omdat het duidelijk is. Wat mooi zou zijn als we als onderwijzer positief gedrag belonen als agressie preventie.