Agressie in jouw werkomgeving

Hoe kun je het voorkomen en hanteren?

Agressie komt in alle soorten en maten voor. Vrijwel iedereen heeft in zijn of haar omgeving, thuis, op straat of op het werk, agressief gedrag meegemaakt. Het kan angst en een gevoel van onveiligheid veroorzaken. Om te zorgen voor een veilige werkomgeving, geven wij medewerkers binnen de zorg, het onderwijs en publieke taken, de middelen om grens overschrijdend gedrag te voorkomen en ermee om te gaan. Ontdek wat de trainingen, opleidingen, advies en coaching van Kudding & Partners voor jou en je collega's kunnen betekenen.

Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn

Onderzoek toont aan dat medewerkers in de zorg & welzijnssector steeds frequenter te maken krijgen met verbale en fysieke agressie van cliënten. Ook agressie en geweld onder de cliënten zelf neemt de laatste jaren toe. Kudding & Partners biedt een advies-, scholings- en trainingstraject om een veiliger werkomgeving en klimaat te creëren. Onder andere door zorgverleners op te leiden tot interne trainer hantering verbaal en/of fysiek geweld of het vormen van een bedrijfsopvangteam.

Publieke taak

Publieke taak

Werkgevers in de publieke sector zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Zij kunnen personeel beschermen tegen agressie en geweld door bijvoorbeeld klanten en bezoekers te vertellen wat acceptabel gedrag is. Of door werknemers te trainen in de omgang met agressie en geweld. Kudding & Partners kan hierbij helpen middels een op maat training voor een veilige werkdag.

Onderwijs

Onderwijs

Medewerkers in het onderwijs worden regelmatig met vormen van agressie en geweld geconfronteerd. Schelden, bedreigen, intimideren en soms ook lijfelijk geweld. Werkgevers binnen het onderwijs dienen beleid te voeren en maatregelen te nemen om dit zo veel als mogelijk te voorkomen of verminderen. Kudding & Partners kan assisteren bij het creëren van een veiligere werkomgeving. Onder andere door het mede ontwikkelen en implementeren van een goed agressie- en veiligheidsbeleid.