Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Wat we voor jou kunnen betekenen

Als onderwijzer wil je motiveren. In relatie blijven met leerling en ouders, zodat je samen vorderingen kunt maken. Als onderwijzer leer je zowel leerstof aan als grenzen stellen. Dit is niet altijd leuk voor kinderen. Wat we nu leren is dat belonen meer werkt dan straffen. Maar we leven in een maatschappij waarin we toch vaak op straffen wordt overgegaan, omdat het duidelijk is. Wat mooi zou zijn als we als onderwijzer positief gedrag belonen als agressie preventie.

Trainingen

Leren voorkomen van en omgaan met agressie in een veilige trainingsomgeving

Alle trainingen worden gegeven door deskundige trainers met legio praktijkervaring. De aanpak van de trainingen is gebaseerd op onze filosofie van kennisdeling, persoonlijke aandacht en een duidelijke en respectvolle communicatie. We bieden een veilige trainingsomgeving waarin we medewerkers, middels veel praktijkvoorbeelden en handvatten, niet alleen leren om te gaan met agressie, maar ook het te voorkomen en wat te doen met de gevolgen van agressie.

Opleidingen

Deel je opgedane kennis over het voorkomen van agressie en wordt trainer

Het kan nuttig zijn om je vaardigheden te delen door een intern instructieteam op te leiden. Onze opleidingen bieden de mogelijkheid om je eigen medewerkers en/of collega’s op te leiden tot trainer, die de periodieke follow-uptrainingen binnen de eigen organisatie kan geven. Door dezelfde kennis en filosofie over te dragen, leert iedere hulpverlener of medewerker binnen de instelling een standaardaanpak te beheersen die de veiligheid op het werk bespreekbaar maakt en vergroot.

Advies

Emotie mag. Agressie niet. Wees duidelijk over agressie.

Het ontwikkelen en uitvoeren van een goed agressie- en veiligheidsbeleid dat past in deze tijd en voldoet aan de norm die de overheid stelt, is fundamenteel voor het bieden van een veilige werkomgeving.

Wij ondersteunen organisaties bij kortlopende trajecten gericht op het ontwikkelen en herprofilering van het agressie- en veiligheidsbeleid naar werkbare en concrete ambities. Wij werken o.a. met het GAIA: Geweld Analyse een integrale aanpak principe.