Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Wat we voor jou kunnen betekenen

Als onderwijzer wil je motiveren. In relatie blijven met leerling en ouders, zodat je samen vorderingen kunt maken.

Trainingen

Leren voorkomen van en omgaan met agressie in een veilige trainingsomgeving

Wij bieden een veilige trainingsomgeving waarin we medewerkers trainen in het voorkomen en hanteren van grensoverschreidend en agressief gedrag. De aanpak in de trainingen is gebaseerd op praktisch leren, persoonlijke aandacht en een betrouwbare leeromgeving. Onze lesstof kan worden ingezet om de medewerkers in de zorg, het onderwijs of publieke functies te ondersteunen in hun dagelijks werk. Met behulp van onze ervaringsdeskundige trainers kunnen we via simpele theorie en heldere praktijkvoorbeelden de tools overdragen om met het fenomeen agressie om te gaan.

 

Opleidingen

Deel je opgedane kennis over het voorkomen van agressie en wordt trainer

Het kan nuttig zijn om je vaardigheden te delen door een intern instructieteam op te leiden. Onze opleidingen bieden de mogelijkheid om je eigen medewerkers en/of collega’s op te leiden tot trainer, die de periodieke follow-uptrainingen binnen de eigen organisatie kan geven. Door dezelfde kennis en filosofie over te dragen, leert iedere hulpverlener of medewerker binnen de instelling een standaardaanpak te beheersen die de veiligheid op het werk bespreekbaar maakt en vergroot.

Coaching

Kudding &Partners biedt coaching aan voor uw medewerkers binnen het onderwijs;  leerkrachten, intern begeleiders, conciërges.  Individuele coaching en team coaching richten zich op het versterken van persoonlijke en organisatie doelstellingen.


Bij  individuele coaching wordt u als medewerker door een ervaren coach ondersteund bij het eigen maken van nieuwe vaardigheden of het oplossen van knelpunten die uw werkzaamheden tijdelijk belemmeren. Face to face coaching, coaching in de groep, en e-coaching  kunnen op korte termijn een hoog rendement opleveren. Het trainen van vaardigheden kan een onderdeel van het traject vormen.

Team coaching is er op gericht om de collectieve patronen in gedrag en denken in een groep te onderzoeken. Het bewustzijn van het team wordt inzichtelijk en de visie en doelstellingen van de organisatie worden verder ontwikkeld.

Bij teamgericht veilig werken wordt in overleg met vertegenwoordigers van het team bepaald welke aspecten de onveiligheid bewerkstelligen. Een combinatie van coaching en verbale/fysieke training wordt  “op maat” aangeboden om de sociale veiligheid te vergroten.

Individuele opvang na een traumatisch incident  ondersteunt en coacht de medewerker bij het verwerken van ontwrichtende gebeurtenissen (PTTS)  en is gericht op herstel van de werkzaamheden. Door gerichte interventies (EMDR) begeleidt de coach dit proces.