Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Training klachtbehandeling

Achter elke klacht en elk signaal van onvrede zit een burger of ondernemer met een eigen verhaal. Daar naar luisteren én handelen is het begin van professionele klachtbehandeling.
De Belastingdienst heeft een zorgplicht om klachten serieus te nemen en op een behoorlijke manier af te handelen, altijd volgens de richtlijnen van de Awb. Maar het gaat verder dan dat. Het uiteindelijke doel is de burger of ondernemer concreet op weg te helpen én te leren van de klacht om de dienstverlening te verbeteren.

In dit deelgebied leren deelnemers hoe ze klachten op een effectieve en klantvriendelijke manier kunnen behandelen.
 

In de opleiding is veel aandacht voor de koppeling met de (dagelijkse) praktijk.
 

Resultaat

  • op een effectieve manier een klacht afhandelen op grond van hoofdstuk 9 van de Awb.
  • de rol, taken en verantwoordelijkheden van de functie klachtbehandelaar duidelijk verwoordenn
  • conflictsituaties hanteren en omgaan met uiteenlopende emoties van klanten.
  • effectief een netwerk opbouwen.
  • doelgericht en rekening houdend met de menselijke maat informatie of een boodschap overbrengen.
  • effectieve klachtgesprekken voeren en de klant op een open manier te woord staan.
  • gemaakte afspraken schriftelijk in een goed opgebouwde brief verwoorden waarbij ze veelgemaakte taalfouten komen en ouderwets taalgebruik vermijden.
1 dag
€ 725,00
Min. 6 max. 12
Open inschrijving training

Toetsing: De opleiding wordt afgesloten met een vorm van toetsing.
Uit de toetsing moet blijken dat de deelnemer het geleerde in de praktijk kan toepassen. Dit kan in allerlei
vormen, bijvoorbeeld rollenspel, kennistoets, schrijfopdracht, etc. (niet limitatief).
 

Afronding

Toetsing: De opleiding wordt afgesloten met een vorm van toetsing.
Uit de toetsing moet blijken dat de deelnemer het geleerde in de praktijk kan toepassen. Dit kan in allerlei
vormen, bijvoorbeeld rollenspel, kennistoets, schrijfopdracht, etc. (niet limitatief).
 

Medewerkers die beginnen als klachtbehandelaar. De opleiding kan ook geschikt zijn voor andere
medewerkers die meer willen weten over klachtbehandeling (bv managers of projectleiders).