Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Training veilig op huisbezoek

Als je beroepsmatig bij mensen thuis komt kan je geconfronteerd worden met onverwachts gedrag. In deze ambulante setting moet de medewerker op eigen deskundigheid varen als het gaat om veiligheid. Hoe schat je risico’s in, hoe waarborg je eigen veiligheid als de situatie escaleert?

In deze training leer je risicosignalen te scannen met behulp van gedigitaliseerde werkvormen, door middel van gebruik van de app "Veilig huisbezoek" maak je een risicoanalyse. Via onze eigen ontwikkelde 'virtual reality' simulatie, leren we een spannende wijze een huiskamer te scannen op risico indicatoren.

 

Resultaat

  • Risico inventarisatie maken
  • Veiligheidsmaatregelen nemen
  • Observeren, taxeren en hanteren van gevaarindicatoren
  • Stress hanteren
  • Interventies toepassen bij agressief gedrag en gijzeling
  • Na huisbezoek maatregelen nemen ter preventie
Duur Investering Aantal deelnemers
2 dagen € 3.110,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 12
1 dag € 1.555,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 10

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.