Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Veilig op huisbezoek

Treed veilig binnen

Professionele zorgverleners gaan steeds vaker bij zorgvragers op huisbezoek. Van tevoren is niet altijd in te schatten wat zij aantreffen. Voor de veiligheid moeten zij op hun eigen deskundigheid en inschatting varen. Welke risico’s zijn er? Hoe waarborgen zij hun eigen veiligheid? Hoe te handelen bij escalatie?

Resultaat

 • Kan een risico-inventarisatie maken.
 • Neemt preventief passende veiligheidsmaatregelen.
 • Observeert, taxeert en hanteert gevaar/risico’s.
 • Werkt methodisch vanuit de OOBA-cyclus.
 • Past methodisch interventies toe bij agressief gedrag tijdens huisbezoek.
 • Kan de eigen spanning hanteren.
Vanaf 1 dag
Maximaal 10 deelnemers
Incompany training

Reflectie op veilig werken in de eigen praktijk is het uitgangspunt van deze training. We introduceren de OOBA-cyclus, behandelen uitingsvormen en soorten van emotie en agressie, analyseren gedrag, passen stress- en agressiemanagement toe en koppelen dit aan de eigen ervaringen. Met de app Veilig Huisbezoek analyseren we een huisbezoek. Met hulp van virtual reality onderzoeken we risico- en gevaarindicatoren en toetsen we interventies aan veilig werken tijdens een huisbezoek.

In de training zetten we kennisclips, filmmateriaal en activerende werkvormen in. Met praktijksimulaties (met een trainingsacteur) oefenen de deelnemers met het hanteren van emoties en agressief gedrag. Tijdens de oefensituaties dagen wij de deelnemers uit om hun vaardigheden te verkennen en te vergroten. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk. Voor de toepassing in de praktijk formuleert de medewerker aandachtspunten en een plan van aanpak.

Virtual reality: leermiddel bij stresssituaties
Virtual reality is een goede aanvulling op traditionele (simulatie)trainingen. Het biedt mogelijkheden om stressvolle situaties realistisch na te bootsen. De deelnemer kan zo een specifieke ervaring op realistische wijze vanuit verschillende perspectieven beleven. Volgens Jacobs is het vermogen om je in het perspectief van een ander te verplaatsen, een voorwaarde om met die ander in verbinding te blijven. Door virtual reality in te zetten, leren professionals in stressvolle situaties adequaat te handelen en regie over hun handelen te nemen.

Activerend leren
De virtual reality-situaties die wij hebben ontwikkeld, behandelen de emotie ‘agressie’ vanuit het perspectief van de professional. Dit past bij het principe van verrijkende, activerende leervormen om de handelingsbekwaamheid van professionals te versterken "Dewing, J. (2008)".
 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Medewerkers met een zorgverlenende of dienstverlenende taak die tijdens een huisbezoek in een risicovolle situatie terecht kunnen komen.