Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Training Veilig op huisbezoek

Treed veilig binnen

Je komt beroepshalve regelmatig bij zorgvragers thuis en in deze situaties moet je op je eigen deskundigheid varen als het gaat om veiligheid.  Hoe schat je risico’s in, hoe waarborg je je eigen veiligheid, wat doe je als de situatie escaleert? In deze training komen alle aspecten van veilig werken aan bod. We maken gebruik van gedigitaliseerde werkvormen en innovatieve toepassingen, zoals een risico-inventarisatie-app, Virtual Reality en Inner Balance om spanning te reguleren.

 

Resultaat

 • Je kunt een risico- inventarisatie maken;
 • Je neemt passende veiligheidsmaatregelen;
 • Je observeert, taxeert en hanteert gevarenrisico’s;
 • Je werkt methodisch vanuit de OOBA-cyclus;
 • Je past methodisch interventies toe bij agressief gedrag tijdens huisbezoek;
 • Je kunt na een huisbezoek maatregelen nemen ter preventie;
 • Je kunt je eigen spanning hanteren.
Vanaf 1 dag
€ 1.650,00 per groep (BTW vrijgesteld), inclusief inzet trainingsacteur
Maximaal 10 deelnemers
Incompany training
Gemiddelde waardering:

Reflectie op veilig werken in de eigen praktijk vormt het uitgangspunt van deze training. Met de app Veilig Huisbezoek en Virtual Reality introduceren we kennis en toepassingen van risico- en gevaarindicatoren (vroegsignalering) voorafgaand en tijdens het huisbezoek.

We introduceren de OOBA-cyclus, lichten uitingsvormen en soorten van emotie en agressie toe, bespreken analyse van gedrag en passen stress- en agressiemanagement toe op de eigen ervaringen.

Vanuit praktijksituaties observeer je het stressmanagement van de zorgvrager en reflecteer je op je eigen stressmanagement en wijze van handelen. Voor het oefenen zetten we een trainingsacteur in, waardoor je je vaardigheden zo realistisch mogelijk kunt trainen. Voor de transfer naar de praktijk heeft dit het hoogste leerrendement.

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Incompany training Veilig op huisbezoek 1 dag € 1.650,00 per groep (BTW vrijgesteld), inclusief inzet acteur maximaal 10
Incompany training Veilig op huisbezoek 2 dagen € 3.300,00 per groep (BTW vrijgesteld), inclusief inzet acteur maximaal 12

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.