Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Weerbaarheid aan de balie

Medewerkers met klantcontact krijgen steeds vaker te maken met vormen van (verbale) agressie en suïcidedreiging. De Belastingdienst wil dat medewerkers hun taken en werkzaamheden kunnen uitvoeren in een veilige omgeving. Daarom geldt als norm: emotie mag, agressie niet.
De burger of ondernemer mag rekenen op adequate fiscale dienstverlening en een professionele houding van medewerkers. En als medewerker mag je van de burger of ondernemer verwachten dat deze respectvol handelt en geen grensoverschrijdend gedrag vertoont.
De weerbaarheidstrainingen zijn gericht op zelfkennis, de ander en diens situatie begrijpen, en tools die de deelnemers kunnen helpen om constructief om te gaan met lastige situaties.
In dit deelgebied leren de deelnemers de situatie juist in te schatten, oog te hebben voor hun eigen rol en zich weerbaarder op te stellen in het contact. Zij leren hoe zij door hun gedrag het gesprek en de situatie in de hand kunnen houden en de veiligheidsrisico’s kunnen beperken.
 

Resultaat

 • de acht maatregelen binnen de Veilige Publieke Taken (VPT) op hoofdlijnen beschrijven.
 • een norm stellen wat acceptabel is en wat niet acceptabel is in het gedrag van de klant.
 • beschrijven welke invloed hun eigen gedrag heeft op de klant.
 • het verschil tussen de diverse vormen van agressief gedrag beschrijven (onderverdeling in ABCD- gedrag) met mogelijke uiterlijke kenmerken en deze vormen herkennen in concrete situaties.
 • persoonlijke en praktische handvatten hanteren met het doel de eigen spanning in specifieke situaties te verlagen.
 • Kan de handelingsmogelijkheden beschrijven bij dreigende situaties.
1 dag
€ 725,00
min. 6 max. 12
Open inschrijving training

In deze training gebruiken wij de OOBA-cyclus als basis voor professioneel werken. De medewerker leert hierbij oplettend te observeren en oog te hebben voor signalen van emotioneel en agressief gedrag. Deze training is met name onderscheidend door het bij telefoongesprekken leren signaleren van het stemgebruik van de ander en daarop anticiperen. Door een bewuste analyse van het gedrag te maken, kan de medewerker een weloverwogen besluit nemen over welke interventie in de betreffende context het meest van toepassing is. De veiligheid en autonomie voor alle betrokkenen is hierbij het uitgangspunt.

In de training zetten wij kennisclips, filmmateriaal en activerende werkvormen in. Met praktijksimulaties (met een trainingsacteur) oefenen de deelnemers met het hanteren van emoties en agressief gedrag. Tijdens de oefensituaties dagen wij de deelnemers uit om hun vaardigheden te verkennen en te vergroten. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk. Voor de toepassing in de praktijk formuleert de medewerker aandachtspunten en een plan van aanpak.
 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen met de opdrachtgever de specifieke leerdoelen en stellen het leertraject vast.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Voor medewerkers die aan de telefoon en/ of aan de balie in aanraking komen met emoties en agressief gedrag.

Alle medewerkers en leidinggevenden, van starters tot gevorderden.