Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Training Humane begeleidingsvaardigheden (HBV)

Soms moet je als laatste redmiddel fysiek handelen

In instellingen waar zorgvragers verblijven bij wie een ‘middel of maatregel’ ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties kan worden toegepast, ontstaan soms moeilijk begeleidbare situaties. Wanneer een zorgvrager de controle over zichzelf verliest, kan deze voor zichzelf en/of de omgeving een gevaar vormen. In deze training leer je hoe je hier op een humane en effectieve manier mee kunt omgaan.

De humane begeleidingsvaardigheden zijn gebaseerd op het Menselijk Verdediging Systeem (MVS). Uit onderzoek blijkt dat de invloed van stress een belangrijke rol speelt bij humane begeleidingsvaardigheden.

De conclusie van dit onderzoek is dat prestaties in stressvolle situaties verbeteren als je specifieker traint op het herkennen van en anticiperen op agressie- en geweldsignalen, en je gebruik maakt van vaardigheden die gebaseerd zijn op primaire, reflexmatige reacties, zoals de methoden van het Menselijk Verdediging Systeem.

Kudding & Partners heeft een vertaling gemaakt van dit Menselijk Verdediging Systeem naar de zorg. In de fysieke vaardigen benadrukken wij cliëntgericht en humaan optreden. 

Resultaat

 • Je kent het veiligheidsprotocol en veiligheidsbeperkende maatregel;
 • Je kunt de-escaleren;
 • Je kunt op een humane manier, met drie collega’s (m/v), een zorgvrager in 'holding' brengen;
 • Je kan een zorgvrager rustig en beheerst begeleiden naar een andere ruimte.
Van 1 dagdeel tot 2 dagen
Vanaf € 775,00 per groep (BTW vrijgesteld)
Minimaal 5 maximaal 12
Incompany training
Gemiddelde waardering:

-       Je kunt gedrag dat mogelijk tot escalatie leidt signaleren;

-       Je weet wat je moet doen wanneer je op alarm loopt; 

-       Je kunt opschalen;

-       Je kunt als woordvoerder de zorgvrager aanspreken volgens de presentietheorie;

-       Je past in uitzonderlijke situaties 'holding' toe;

-       Je kunt, samen met collega’s, een onrustige zorgvrager naar een veilige plek begeleiden;

-       Je kunt, samen met collega’s, een zorgvrager, die een gevaar is voor zichzelf of de omgeving, op een humane manier in 'holding' brengen en na herstel naar een  
         veilige plek begeleiden;

-       Je kunt eenduidige prikkelvrije en humane fysieke interventies toepassen met aandacht voor de autonomie van de zorgvrager.

Vanuit praktijksituaties observeer je het stressmanagement van de zorgvrager. Ook reflecteer je op je eigen stressmanagement en wijze van handelen. De training eindigt met een praktijksimulatie, waardoor je je vaardigheden zo realistisch mogelijk kunt trainen. Voor de transfer naar de praktijk heeft dit het hoogste leerrendement.

 


 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

minimaal 5 maximaal 12 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Incompany training Humane begeleidingsvaardigheden (HBV) 1 dagdeel € 775,00 per groep (BTW vrijgesteld) maximaal 12
Incompany training Humane begeleidingsvaardigheden (HBV) 1 dag € 1.350,00 per groep (BTW vrijgesteld) maximaal 12
Incompany training Humane begeleidingsvaardigheden (HBV) 2 dagen € 2.700,00 per groep (BTW vrijgesteld) maximaal 12

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.