Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Training humane begeleidingsvaardigheden (HBV)

'Soms moet je als laatste redmiddel fysiek handelen om de veiligheid te waarborgen.'

Als clienten een gevaar voor zichzelf of de omgeving vormen en verbale interventies geen positief effect meer hebben. Dan moeten we overgaan op het humaan begeleiden, het in veiligheid brengen van de client en de omgeving. Je leert methodisch de client humaan te benaderen, vast te pakken, te begeleiden en in een veilige holding te houden.

Resultaat

  • Beheerst men de vaardigheid om te de-escaleren;
  • Leer de vaardigheden die nodig zijn om de cliënt op een humane manier en met eerbied voor zijn waardigheid rustig te krijgen;
  • Is de medewerker in staat om op een humane manier, met drie collega's, een cliënt in 'holding' te brengen;
  • Om doeltreffend te handelen, moet je eerst het veiligheidsprotocol naleven en zorgen dat je jezelf onder controle hebt.
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Workshop Humane begeleidingsvaardigheden (HBV) 1 dagdeel € 725,00 per groep maximaal 12
Training Humane begeleidingsvaardigheden (HBV) 2 dagen € 2.550,00 per groep maximaal 12
Training Humane begeleidingsvaardigheden (HBV) 1 dag € 1.275,00 per groep maximaal 12

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.