Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Behandeling van PTSS door EMDR

Nazorg

Na incidenten is het gebruikelijk dat de eerste opvang en nazorg door collegae wordt aangeboden.

PTSS

Mocht er na de eerste opvang en/of tijdens het nazorgtraject blijken dat bij een persoon het incident veel spanning op blijft roepen, of dat er een eerdere traumatische ervaring terug blijft komen die veel spanning op roept, dan is er mogelijk sprake van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Voor het vaststellen en behandelen van PTSS is verwijzing naar een deskundige noodzakelijk.

Psychologische zorg

PTSS kan behandeld worden met EMDR door een psycholoog die werkt binnen de BasisGGZ (kleine praktijk, 5 tot 12 sessies) of gespecialiseerde GGZ (,lange intensieve behandeling). Deze behandeling valt binnen de zorgverzekering (jaarlijks eigen risico voor alle zorgkosten, 385 euro in 2016). Met een verwijsbrief van de huisarts kan hier een afspraak gemaakt worden.

Behandeling PTSS

Behandeling kan via cognitieve gedragstherapie, of Eye Movement Desensitization an Reprocessing (EMDR).

EMDR is momenteel populair, omdat er goede resultaten in de behandeling van PTSS mee bereikt worden. Voor meer informatie over EMDR kan de site van de Vereniging EMDR Nederland geraadpleegd worden: www.emdr.nl

Met een beperkt aantal sessies kan iemand van de spanning en angst die een traumatische ervaring oproept af geholpen worden en weer normaal functioneren, ook in de situatie waarin de traumatische ervaring werd opgedaan.

Praktijk GvR

Praktijk GvR in Amsterdam biedt EMDR behandeling. Psycholoog Gerald van Rijsewijk is naast EMDR therapeut ook trainer verbale en fysieke agressie, opgeleid door Kudding en Partners. In het kader van het verwerken van traumatische incidenten binnen de zorg biedt Praktijk GvR EMDR behandeling zonder de kosten van de eigen bijdrage.

Voor informatie over praktijk GvR zie de website: www.praktijkgvr.nl

Gerald van Rijsewijk