Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Omgaan met verward gedrag

"Vergroot je kennis en vaardigheden over buitengewoon gedrag"

Psychiatrische aandoeningen kunnen leiden tot buitengewoon gedrag. De ene cliënt spreekt verward, de volgende cliënt vertelt in snel tempo een onsamenhangend verhaal; weer een andere cliënt schiet bij het minste of geringste uit zijn slof. Dit moeilijk hanteerbaar gedrag kan effectieve communicatie belemmeren en leidt bij zorgverleners soms ook tot gevoelens van onmacht. In deze training krijg je informatie over psychiatrische aandoeningen, het gedrag dat daaruit voortkomt en hoe daarmee om te gaan.

Resultaat

 • Je herkent de symptomen en kenmerken van veel voorkomende psychiatrische aandoeningen en kunt ze benoemen;
 • Inzicht in de betekenis van de psychiatrische aandoening voor de eigen houding, benadering en begeleiding van de cliënt;
 • De juiste vaardigheden bij confrontatie met buitengewoon gedrag door een psychiatrische aandoening;
1 dag
12 deelnemers
Incompany training
Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Iedereen die in het werk te maken heeft met mensen die verward of moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen dat voortvloeit uit een psychische handicap of psychiatrische problematiek.