Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Training omgaan met verward gedrag

"Vergroot je kennis en vaardigheden over buitengewoon gedrag"

Psychiatrische aandoeningen kunnen leiden tot buitengewoon gedrag. De ene cliënt spreekt verward, de volgende cliënt vertelt in snel tempo een onsamenhangend verhaal; weer een andere cliënt schiet bij het minste of geringste uit zijn slof. Dit moeilijk hanteerbaar gedrag kan effectieve communicatie belemmeren en leidt bij zorgverleners soms ook tot gevoelens van onmacht. In deze training krijg je informatie over psychiatrische aandoeningen, het gedrag dat daaruit voortkomt en hoe daarmee om te gaan.

Resultaat

  • Je herkent de symptomen en kenmerken van veel voorkomende psychiatrische aandoeningen en kunt ze benoemen;
  • Inzicht in de betekenis van de psychiatrische aandoening voor de eigen houding, benadering en begeleiding van de cliënt;
  • De juiste vaardigheden bij confrontatie met buitengewoon gedrag door een psychiatrische aandoening;
Soort training Duur Investering Aantal deelnemers
1 dag € 1.520,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 12
Workshop 1 dagdeel € 985,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 12

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.