Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Training Omgaan met emoties en agressief gedrag

'Emotie mag, agressie niet'

Medewerkers publieke taak kunnen in hun werk geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag. Het gedrag kent verschillende uitingsvormen en kan zich richten op omstanders of op de medewerker. Stress en emoties maakt dat werknemers minder effectief gaan communiceren en escalatie dreigt.

We trainen dit verbale gedeelte methodisch. Het herkennen van gedrag is essentieel en vervolgens helder te communiceren wat je wil. Zodat je in stressvolle situaties altijd kan terugvallen op de techniek. We moedigen iedereen aan om zijn eigen woorden te gebruiken. De woorden die bij jou passen.

Resultaat

  • u bezit kennis over diverse vormen van emotie en agressie
  • u kunt een verzoek (klantvriendelijk) weigeren
  • u kunt aanspreken op regeloverschrijding of storend gedrag
  • u kunt slecht-nieuws duidelijk en effectief brengen
  • u kunt emoties in een gesprek ombuigen en grenzen stellen aan agressie
  • u kunt uw eigen primaire reactie op agressie herkennen en beïnvloeden
Incompany training

Deze training is voor zorgverleners die geconfronteerd worden met emoties en verbaal agressief gedrag.