Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Omgaan met fysieke agressie bij kinderen

Een veilige omgeving

In instellingen voor kinderen ontstaan soms moeilijk begeleidbare situaties. Als een minderjarige de controle over zichzelf verliest, kan deze voor zichzelf en/of de omgeving een gevaar vormen. Zulke situaties zorgen voor veel stress. In deze training leert de medewerker hoe hier op een kindvriendelijke en effectieve manier mee om te gaan. Kudding & Partners heeft een vertaling gemaakt van de instinctieve menselijke verdedigingsreacties naar de zorg. In de fysieke training benadrukken wij een kindvriendelijk optreden, waarbij fysiek ingrijpen een laatste redmiddel is. Bij minderjarigen kunnen patronen ontstaan die zich op latere leeftijd herhalen, omdat het kind geen andere manier meer kent (of nooit heeft gekend). Vóór het toepassen van fysieke technieken kijken we eerst naar de oorsprong van het gedrag en of er eventuele gedragspatronen zijn te herkennen.

 

Resultaat

 • Kent het veiligheidsprotocol, het juridisch kader en de vrijheidsbeperkende maatregel.
 • Kan aansluiten op het communicatieniveau van de minderjarige.
 • Kan betekenis geven aan boos en agressief gedrag.
 • Is in staat op een kindvriendelijke en humane manier een minderjarige in ‘holding’ te brengen (alleen of met een andere collega).
 • Kan een minderjarige rustig en beheerst begeleiden naar een andere ruimte.
 • Kent instrumenten om de oorsprong van het gedrag te achterhalen.
 • Is zich bewust van het ontstaan van patronen omtrent fysiek ingrijpen bij het kind, en eventuele gevolgen voor latere leeftijd.
 • Weet wat de mogelijkheden van de omgeving zijn om een eventueel ongewenst gedragspatroon te doorbreken.
 • Begrijpt dat alleen de omgeving en het kind zelf iets kunnen doen om een patroon te doorbreken.
Vanaf 1 dagdeel
minimaal 5 maximaal 10
Incompany training

In deze training leert de medewerker om gedrag dat mogelijk tot escalatie leidt te signaleren. We oefenen met casussen om achter de oorsprong van het gedrag te komen en de patronen te herkennen. Bij een alarmmelding in de praktijk weet de medewerker welke stappen te zetten en zo nodig op te schalen. We gaan uitvoerig in op de rol van woordvoerder. De medewerker leert vanuit deze rol de zorgvrager aan te spreken volgens de Presentietheorie.

De medewerker leert om in uitzonderlijke praktijksituaties een ‘holding’  toe te passen. De deelnemers oefenen om (alleen of samen met collega’s) een minderjarige die een gevaar is voor zichzelf of de omgeving, op een humane manier in ‘holding’ te brengen en na herstel naar een veilige plek te begeleiden. Door praktijksituaties te bekijken, observeren de deelnemers het stressmanagement van de minderjarige. Ook reflecteren ze op hun eigen manier van stressmanagement en handelen. De training eindigt met een praktijksimulatie, waarin de deelnemers de vaardigheden zo realistisch mogelijk trainen. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk.

Vrijheidsbeperkende maatregel
Sinds 1 januari 2020 gelden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz voor jeugdigen (Wvggz), voorheen BOPZ. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. Gevaarlijke situaties moeten zoveel mogelijk met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag.
 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

Minimaal 5 maximaal 12

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.