Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Training onderhandelen

De medewerkers van de Belastingdienst hebben regelmatig te maken met tegenstrijdige belangen, discussies en geschillen. Door hier sensitief mee om te gaan verkleint men de kans op conflicten aanzienlijk en creëer je situaties waarin wederzijds respect en begrip ontstaat tussen de betrokken partijen.
In dit deelgebied leren deelnemers om te gaan met conflicten en tegenstrijdige belangen met behulp van technieken en inzichten uit de mediation. De deelnemers leren ook meer over verschillende stijlen en fases van onderhandelen en welke stijlen in welke omstandigheden effectief zijn.
In dit deelgebied gaat het enkel om mediationvaardigheden (bemiddelingsvaardigheden) en niet om een gecertificeerde en/of erkende opleiding tot mediator.
 

Resultaat

  • fases in onderhandeling onderscheiden.
  • standpunten en belangen van elkaar onderscheiden.
  • de eigen voorkeurs onderhandelingsstijl hanteren en bewust schakelen van stijl.
  • het hoogste rendement uit een onderhandeling halen.
  • effectief omgaan met emoties en weerstand.
1 dag
€ 725,00
Min.6 Max. 12
Open inschrijving training

Alle medewerkers en leidinggevenden, van starters tot gevorderden.