Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Training omgaan met kritische ouders

Ouders en leerkrachten willen samen het beste voor een kind, voor een leerling. Toch kunnen soms belangen en meningen tegenstrijdig zijn waardoor de samenwerking wordt belemmerd en er ruzies en conflicten ontstaan.

Soms worden die conflicten succesvol vermeden. Maar als een conflict onvermijdelijk is en escaleert, dan kunnen de emoties hoog oplopen. Conflicten gaan samen met stress. Ze gaan gepaard met (onderdrukte) woede en angst, met weerzin, teleurstelling, schaamte, schuld en spijt. Tegelijk doen zich ook allerlei lichamelijke reacties voor.

Daardoor kunnen lichamelijke en psychische klachten ontstaan en loopt de werkrelatie met de ander gevaar.

Dat vraagt om bewustzijn van actuele belangen, de eigen voorkeursstijl van conflicthantering en effectieve vaardigheden om conflicten te voorkomen of aan te gaan. 

Resultaat

  • heeft u theoretisch inzicht in conflicten en conflicthantering
  • brengt u interactief de eigen conflict-voorkeursstijl in kaart
  • reflecteert u op eigen, aan het werk gerelateerde, conflicten
  • kunt u conflicten oplossingsgericht aanpakken
  • bent u zich bewust van eigen emoties en kunt u deze beheersen
  • past u in praktijksimulaties conflictstijlen en communicatieve vaardigheden toe met inzet van een trainingsacteur
Incompany training

Medewerkers in alle vormen van onderwijs