Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Training opvang na schokkende gebeurtenissen

Een incident of gebeurtenis die een bedreiging vormt voor de fysieke integriteit van betrokkenen of anderen in en om de school, is ingrijpend. Een posttraumatisch stress syndroom en ziekteverzuim zijn dan een reëel risico.

De eerste uren na een ingrijpende gebeurtenis zijn cruciaal voor de verwerking ervan en vraagt om een geprofessionaliseerde interne opvangprocedure met vaardige medewerkers in de collegiale opvang.

Resultaat

  • U kunt een traumatische ervaring onderkennen/herkennen
  • U kunt een normale en een gestoorde verwerking van elkaar onderscheiden
  • U bent bekend met het begrip “posttraumatisch stress stoornis”
  • U bent in staat om collega’s eerste opvang te bieden en te ondersteunen na een ingrijpende gebeurtenis, trauma, traumatische ervaring
  • U bent op de hoogte van de verschillende mogelijkheden van opvang/behandeling na een ingrijpende gebeurtenis, trauma, traumatische ervaring
1 dag
Incompany training