Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Team Coaching

“ met uw team op weg naar vitaliteit en verantwoordelijkheid ”

Een professioneel werkend team is ontspannen en is zich bewust van de eigen kaders. Men spreekt elkaar aan en laat zich aanspreken op de rollen en taken die bij de eigen functie hoort. Professioneel belang gaat boven persoonlijk belang en het handelen is gericht op kwaliteitsverbetering.

Tijdens de ontwikkeling van een team kan er stagnatie optreden in de vorm van interne en externe crisis, conflicten, ontevredenheid en spanningen. Er kan sprake zijn van: angst, verborgen agenda’s, niet luisteren, vastgeroeste overtuigingen en opvattingen, weinig flexibiliteit, gebrek aan vertrouwen en onduidelijkheid in een gemeenschappelijke visie en doelen.

Team coachen met behulp van Waarden Management is erop gericht het team zich weer vitaal te laten voelen en leiderschap en verantwoordelijkheid te laten nemen voor de eigen en gemeenschappelijke visie, doelen, rollen en taken.

Waarden Management is gebaseerd op onderzoek van professor Clare Graves, die aantoonde dat de wijze waarop mensen reageren op veranderingen in hun omgeving een zekere voorspelbaarheid kent. Op basis van zijn theorie  worden 7 verschillende drijfveren onderscheiden. Iedere drijfveer heeft zijn eigen unieke kenmerken waar je als mens van nature toegang toe hebt. 

Wat deze methodiek succesvol maakt is de ' waardenvrije' benadering van de verschillen tussen mensen. Zonder oordeel, er is geen goed of fout. Dit vergroot de onderlinge verbondenheid en leidt ertoe dat meer gebruik gemaakt kan worden van elkaars kwaliteiten en voorkeurstijlen.

En ieder mens heeft zo zijn eigen voorkeur, drijfveer, om de dingen te doen die hij doet. U zult zelf ook wel merken dat binnen een organisatie iedereen anders reageert op bijvoorbeeld een verandering. De een gaat vragen stellen, de ander is afwerend en de andere werknemer zit het belang er niet van in. Iedereen kijkt dus vanuit zijn eigen bril naar de werkelijkheid. Dat is niet nieuw maar wel goed om dat te beseffen. Omdat voor vele medewerkers niet duidelijk is wat hun drijfveer is , en zeker niet van een ander, ontstaan weerstanden en conflicten.

Onze instrumenten onderscheiden zich doordat eenvoud en gebruikersgemak hand in hand gaan met praktische toepasbaarheid, diepgang en validiteit.

Het programma volgt een ontwikkelgang van binnen naar buiten: van individueel inzicht en individuele verantwoordelijkheid nemen naar teamverantwoordelijkheid en gemeenschappelijk gedrag. In elke workshop wordt terug gegrepen op de waardenprofielen, die vooraf gemaakt worden. Deelnemers reflecteren en oefenen zelf en met elkaar. U als leidinggevende begeleid en monitort bij de implementatie van nieuw gedrag.

Hoe het programma er voor uw organisatie uit moet komen te zien kunnen we in een voorgesprek met u vaststellen. Mocht u interesse hebben, dan willen we graag bij u langskomen om team coachen m.b.v.  Waarden Management toe te lichten en de mogelijkheden van samenwerking met u te bespreken.