Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Training mentale weerbaarheid

Om je rol in de groep in te nemen is het voor leerlingen en leerkrachten van belang om op een passende manier voor zichzelf op te kunnen komen. Dat betekent elke dag weer nieuwe uitdagingen. De druk van de groep en individuele leerlingen is vaak groot. Grenzen worden opgezocht en overschreden waardoor situaties kunnen ontsporen in machtmisbruik, intimidatie en geweld.

Voor een gezonde ontwikkeling is het bovendien belangrijk dat leerlingen eigen keuzes durven maken. 

Vaardigheden op het gebied van persoonlijke weerbaarheid bieden leerlingen en leerkrachten de mogelijkheid om grenzen aan te geven en optimaal te leren en werken in een veilig klimaat. Weerbaar gedrag creëert een prettige en open sfeer waar mensen zichzelf kunnen zijn.

Resultaat

  • zelfvertrouwen en zelfreflectie zijn vergroot
  • deelnemers kunnen gevoelens en emoties beter hanteren en verwoorden
  • communicatieve en sociale vaardigheden zijn versterkt
  • durven leerlingen en leerkrachten eigen keuzes te maken
  • kunnen leerlingen en medewerkers elkaar aanspreken op ongewenst gedrag
  • zijn er binnen uw organisatie minder conflicten
  • leerlingen en leerkrachten respecteren elkaars grenzen
  • leerkrachten staan zelfverzekerd voor de groep
  • in de groep is een open en veilige sfeer
Incompany training

Basistraining voor leerlingen en medewerkers in alle vormen van onderwijs.