Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Persoonlijke veiligheidsrespons technieken (PVT)

‘Het bewust worden en het gebruiken van je instincten

om jezelf te beschermen is voor veel mensen een eyeopener.’

Deze training persoonlijke veiligheidsrespons training (PVT) is gebaseerd op de grondbeginselen van het Menselijk verdedigingssysteem, dit is het meest praktische verweersysteem. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar menselijk gedrag onder hoge stress, dat gerelateerd is aan geweldsescalaties en angst. Tijdens de training worden de veranderingen in het menselijk gedrag geanalyseerd aan de hand van realistische videobeelden. 

Onder stress functioneert de beweging van het lichaam niet meer optimaal. Als je in een geweldadige situatie terecht komt verval je in oerinstinctgedrag. Wij zeggen: als dat gedrag er toch al in zit, waarom zou je het dan niet gebruiken? Wat je lichaam wil doen, je handen voor je houden, is neurologisch het sterkste frame. Zo trainen we op meerdere technieken die op natuurlijke wijze vanuit het menselijk verdedigingssysteem voortkomen

Resultaat

  • Dreigend (fysiek) gevaar eerder herkennen
  • Pro-actief handelen
  • Kunnen verweren van fysieke aanval onder grote fysieke stress
  • Strategisch kunnen verplaatsen
Incompany training

Iedereen binnen de organisatie die te maken heeft/kan hebben met fysieke agressie.