Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Persoonlijke veiligheidstraining (PVT)

Krijg vat op fysieke agressie

De Persoonlijke veiligheidstraining is gebaseerd op instinctieve menselijke verdedigingsreacties. Onderzoek laat zien dat de klassieke fysieke agressietrainingen niet optimaal bruikbaar zijn in de praktijk (P.G. Renden e.a., 2015). Fysieke vaardigheden worden namelijk vaak niet gebruikt zoals aangeleerd. Veel van die technieken komen uit de vechtsport (vooral karate en jiujitsu). In de gecontroleerde, afgebakende setting van een vechtsport zijn ze goed toe te passen, maar in de zorgpraktijk (waarin voor de agressieve zorgvrager geen spelregels gelden) ligt dit veel moeilijker. Daar komt bij dat de zorgmedewerkers nauwelijks de mogelijkheid hebben om deze vaardigheden goed te trainen. Hierdoor is het aannemelijk dat medewerkers deze vaardigheden niet automatisch op de juiste manier uitvoeren.

Kudding & Partners heeft een vertaling gemaakt van de instinctieve menselijke verdedigingsreacties naar de zorg. In de fysieke training benadrukken wij het belang van contact aangaan met de zorgvrager en van humaan optreden.
 

Resultaat

 • Kent de theorie en werking van de instinctieve menselijke verdedigingsreacties.
 • Handelt proactief en de-escalerend.
 • Herkent dreigend (fysiek) gevaar door pre-signalen vroegtijdig te signaleren.
 • Heeft inzicht in het eigen stressmanagement.
 • Kan zich in acute geweldsituaties verdedigen
Vanaf 1 dagdeel
Maximaal 10 deelnemers
Incompany training

De deelnemer ervaart op een veilige manier (met onder andere filmopnames van echte geweldsituaties) de eigen lichamelijke stressreacties en (her)kent de effecten daarvan op het eigen handelen. Oefening is gericht op een proactieve alerte houding; fysieke bevrijdingsvaardigheden bij duwen, slaan, schoppen, bijten, ongewenst vastpakken, verwurgingen en wapengebruik. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk.
 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Voor alle zorgmedewerkers die te maken kunnen krijgen met fysieke agressie/geweld