Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Training medewerker bedrijfsopvangteam BOT

Een schokkende gebeurtenis op de werkplek, zoals agressie, geweld of het maken van een fatale fout, leidt bij de betrokken medewerker(s) vaak tot gevoelens van onveiligheid. Het vertrouwen in de eigen professionaliteit en in de organisatie raakt ernstig beschadigd. Wanneer een schokkende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, is goede opvang van essentieel belang, zodat de gebeurtenis niet leidt tot bijvoorbeeld extreme angst of ziekteverzuim.

De training “Opvang na schokkende gebeurtenissen” is bedoeld om door een intern bedrijfsopvangteam (BOT)  goede opvang te kunnen bieden. Deelnemers aan de training krijgen advies over de interne opvangprocedure en oefenen in het voeren van opvanggesprekken.

Resultaat

  • Kunt u een traumatische ervaring onderkennen/herkennen
  • Kunt u personeelsleden opvangen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt
  • Kunt u personeelsleden begeleiden bij de verwerking van een schokkende gebeurtenis
  • Kunt u personeelsleden helpen om de schokkende gebeurtenis een plaats te geven in het leef-werkproces
  • Kunt u een normale en gestoorde verwerking van elkaar onderscheiden
  • Kunt u de grenzen van het interne opvangteam onderkennen, zodat u adequaat door kan verwijzen naar traumadeskundigen
Incompany training