Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Training omgaan met verbale agressie en intimidatie

Leerkrachten en docenten worden in hun werk geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag van ouders en leerlingen. Dat gedrag kent verschillende uitingsvormen en kan zich richten op de leerkracht of op de omgeving. Het geeft gevoelens van angst, machteloosheid of boosheid en maakt dat de leerkracht minder effectief gaat communiceren en escalatie dreigt.

Dat vraagt om inzicht in het gedrag van de agressor, preventieve vaardigheden en het methodisch kunnen hanteren van verbaal agressief gedrag.

Resultaat

  • bezit u kennis over de diverse verschijningsvormen van emoties, grensoverschrijdend gedrag en agressie
  • kunt u emoties in een gesprek om buigen en stelt u grenzen aan agressief gedrag
  • kunt u anderen aanspreken op grensoverschrijdend of regeloverschrijdend gedrag
  • beschikt u over vaardigheden om slecht-nieuws effectief en duidelijk te brengen
  • kunt u uw eigen primaire reactie op agressie herkennen en beïnvloeden
Incompany training