Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Opleiding Train-de-Trainer fysieke agressiehantering

Wat hulpverleners hebben geleerd over fysieke agressiehantering, wil de organisatie kunnen borgen. Het is dan ook aan te bevelen om de getrainde medewerkers in staat te stellen hun collega’s op te leiden tot intern instructeur. De opleiding leert de deelnemers unieke, praktijkgerichte methodieken over te brengen, die zijn ontleend aan technieken uit het Menselijk Verdedigingssysteem. Daarnaast wordt men geschoold in didactische en methodische vaardigheden.

Resultaat

  • Toepassen van cliëntvriendelijke en humane Persoonlijke veiligheidsrespons vaardigheden;
  • Didactische overdracht;
  • Beheersing van de volgende technieken: holding, mobilisatie, afzonderen volgens het systeem van Humane Begeleidings Vaardigheden (HBV) met een 4-team;
  • Begrip van alle teamrollen en overdracht aan collega’s;
  • Je versterkt competenties ten aanzien van presentatie, didactische en methodische vaardigheden;
  • Je kunt feedback geven.
9 dagen
€ 6.130,00 per deelnemer
12
Opleiding
Gemiddelde waardering:

De opleiding bestaat uit negen opleidingsdagen. Op de eerste opleidingsdag maak je kennis met de theorie van het menselijk verdedigingssysteem en persoonlijke veiligheidsvaardigheden. Vanaf dag drie komt het vak van trainer agressiepreventie en -hantering uitgebreid aan bod.

Naast reflectie en theorievorming besteden we veel tijd aan praktisch oefenen. Na de achtste opleidingsdag ga je met de opgedane kennis en ervaringen zelf trainingen verzorgen. Je formuleert vooraf je visie op trainen en formuleert kwaliteiten, valkuilen en leeraandachtspunten voor de praktijk. In een tijdsbestek van ongeveer zes maanden ga je bij je organisatie praktijkervaring opdoen. Je sluit de opleiding af met een reflectieverslag en een certificaat.

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen met de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Opleiding Fysieke agressiehantering 9 dagen € 6.130,00 per persoon,(BTW vrijgesteld) inclusief locatie en verzorging, tablet en toegang tot digitale leeromgeving maximaal 12
Opleiding Fysieke agressiehantering Jaarlijkse follow-up 1dag € 505,00 per persoon (BTW vrijgesteld) maximaal 12

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.