Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Opleiding train-de-trainer: Fysieke agressiehantering

Wat hulpverleners hebben geleerd over fysieke agressiehantering, wil de organisatie kunnen borgen. Het is dan ook aan te bevelen om de getrainde medewerkers in staat te stellen hun collega’s op te leiden tot intern instructeur. De opleiding leert de deelnemers unieke, praktijkgerichte methodieken over te brengen, die zijn ontleend aan technieken uit het Menselijk Verdedigingssysteem. Daarnaast wordt men geschoold in didactische en methodische vaardigheden.

Resultaat

  • Toepassen van cliëntvriendelijke en humane Persoonlijke veiligheidsrespons vaardigheden;
  • Didactische overdracht;
  • Beheersing van de volgende technieken: holding, mobilisatie, afzonderen volgens het systeem van Humane Begeleidings Vaardigheden (HBV) met een 4-team;
  • Begrip van alle teamrollen en overdracht aan collega’s;
  • Je versterkt competenties ten aanzien van presentatie, didactische en methodische vaardigheden;
  • Je kunt feedback geven.
Soort training Duur Investering Aantal deelnemers
Opleiding 9 dagen € 5.885,00 per persoon, inclusief locatie, tablet en toegang tot digitale leeromgeving maximaal 12
Opleiding Jaarlijkse follow-up 1dag € 492,00 per persoon maximaal 12

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.