Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Opleiding Train-de-Trainer Fysieke agressiepreventie en -hantering

Een organisatie met goed getrainde medewerkers wil graag het geleerde borgen. Het kan praktisch en voordelig zijn om hiervoor eigen medewerkers op te leiden tot trainer en een intern instructieteam te vormen. In de opleiding Train-de-Trainer Fysieke agressiepreventie en -hantering leiden wij de medewerker op om binnen de organisatie trainingen te verzorgen. Een voorwaarde om de trainingen te kunnen geven, is dat de medewerker ervaringsdeskundige is in het omgaan met fysieke agressie. Het accent van de opleiding ligt op de trainer als inhoudelijk deskundige in Fysieke agressiepreventie en -hantering.

Theorie en didactiek van het trainersvak vormen de basis van de opleiding. Medewerkers leren de trainingen Persoonlijke veiligheidstraining en Humane begeleidingsvaardigheden (beide gebaseerd op instinctieve reacties) te geven.

Onderzoek laat zien dat de klassieke fysieke agressietrainingen niet optimaal bruikbaar zijn in de praktijk (P.G. Renden e.a., 2015). Fysieke vaardigheden worden namelijk vaak niet gebruikt zoals aangeleerd. Veel van die technieken komen uit de vechtsport (vooral karate en jiujitsu). Deze zijn in de gecontroleerde, afgebakende setting van een vechtsport goed toe te passen, maar in de zorgpraktijk (waarin voor de agressieve zorgvrager geen regels gelden) ligt dit veel moeilijker. Daar komt bij dat de zorgmedewerkers nauwelijks de mogelijkheid hebben om deze vaardigheden goed te trainen. Hierdoor is het aannemelijk dat medewerkers deze vaardigheden niet automatisch op de juiste manier uitvoeren.

Kudding & Partners heeft een vertaalslag gemaakt van de instinctieve menselijke verdedigingsreacties naar de zorg. Bij de fysieke training benadrukken wij het belang van in contact gaan met de zorgvrager en van humaan optreden.

Algemene doelen

 • Zelfstandig de trainingen Persoonlijke veiligheidstraining en Humane begeleidingsvaardigheden verzorgen, onder andere volgens de methodiek van het 3- of 4-persoonsteam.
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen om interne medewerkers te begeleiden in effectief fysiek verweren in acute geweldsituaties.

Specifieke doelen

 • Op de hoogte zijn van het wettelijk kader van handelen.
 • Dreigende situatie en overschrijding van persoonlijke grenzen herkennen.
 • Inzicht in de spanningsrijke, escalerende situaties met zorgvragers.
 • Feedback kunnen geven op conflictremmend of juist conflictbevorderend gedrag van cursisten.
 • Begeleidingsvaardigheden in de Persoonlijke veiligheidstraining kunnen toepassen in onverwachte situaties en deze didactisch kunnen overdragen.
 • Methodisch begeleiden en/of veilig in ‘holding’ brengen (HBV) kunnen instrueren aan medewerkers.
 • Alle rollen in het team dat wordt getraind kennen en deze aan de medewerkers kunnen instrueren.
 • Kunnen omgaan met emotionele reacties en weerstanden van toekomstige cursisten.
 • Kunnen omgaan met fysieke bedreiging met voorwerpen of wapens.

Lesmateriaal
In de opleiding maken we gebruik van een tablet met onder andere een digitale reader, mediakaarten, instructiefilmpjes, PowerPoint en de digitale leeromgeving van Kudding & Partners.
 

Resultaat

 • Kan een trainingsprogramma ontwikkelen.
 • Kan didactisch handelen bij verschillende leerstijlen.
 • Formuleert een visie op opleiden.
 • Kan de theorie en methodiek van Fysieke agressiepreventie en -hantering presenteren.
 • Kan interactieve werkvormen begeleiden.
 • Kan groepsprocessen begeleiden en omgaan met weerstanden.
 • Kan feedbackvaardigheden toepassen.
 • Kan de eigen kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten als trainer benoemen op de competenties doelgerichtheid, initiatief, presenteren, interactief leervermogen, zelfsturing en onafhankelijkheid.
 • Kan zelfstandig trainingen Persoonlijke Veiligheidstraining en Humane begeleidingsvaardigheden verzorgen volgens de methodiek van het 3- of 4-persoonsteam.
9 dagen
12
Opleiding

De opleiding bestaat uit negen opleidingsdagen. Op de eerste opleidingsdag maakt de medewerker kennis met de theorie van de instinctieve menselijke verdedigingsreacties en persoonlijke veiligheidstechnieken. Vanaf dag drie komt het vak van trainer Agressiepreventie en -hantering uitgebreid aan bod.

Naast reflectie en theorievorming besteden we veel tijd aan praktisch oefenen. Na de achtste opleidingsdag gaat de trainer met de opgedane kennis en ervaringen zelf trainingen verzorgen in de eigen organisatie. Volgens vooraf geformuleerde aandachtspunten doet de medewerker hier drie maanden praktijkervaring mee op. De opleiding wordt afgesloten met een reflectieverslag, toetsing van het geleerde en het erkende NIKTA-certificaat.
 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen met de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Opleiding Fysieke agressiehantering Jaarlijkse follow-up 1dag maximaal 12

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.

De opleidingen staan open voor deelnemers uit alle beroepsgroepen in gezondheidszorg, justitie, overheid, onderwijs en (sociale) dienstverlening. Het is van belang dat deelnemers al enige ervaring op dit terrein hebben, bijvoorbeeld minimaal een training Agressiemanagement hebben gevolgd. Deelnemers dienen te beschikken over:
• Werkervaring en een relevante beroepsopleiding, bij voorkeur op HBO dan wel WO-niveau.
• Affiniteit met het onderwerp ‘agressie’
• Ervaring in het geven van training of onderwijs strekt tot aanbeveling.
• Goede communicatieve sociale en/of fysieke vaardigheden.

Een uitgebreidere profielschets ten behoeve van interne sollicitatieprocedures voor deze functies is op aanvraag verkrijgbaar.