Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Train-de-trainer opleiding persoonlijke weerbaarheid

Voor scholen waar leerlingen en/of medewerkers de training Persoonlijke Weerbaarheid hebben gevolgd, kan het praktisch en op de langere duur voordelig zijn om hiervoor een intern instructieteam op te leiden.

Deze opleiding biedt de mogelijkheid om uw eigen medewerkers op te leiden tot trainer persoonlijke weerbaarheid die de follow-up trainingen binnen de eigen organisatie kan geven.

Resultaat

  • U heeft inzicht in de methodiek van het aanleren van sociale vaardigheden en weerbaar gedrag.
  • U heeft inzicht in de achtergronden en uitingsvormen van grensoverschrijdend gedrag en agressie
  • U kunt omgaan met emotionele reacties en weerstand van toekomstige cursisten
  • Beschikt u over didactische vaardigheden om psycho-fysieke weerbaarheidstrainingen aan te bieden.
  • U kunt lessen persoonlijke weerbaarheid ontwikkelen en uitvoeren afgestemd op uw doelgroep
  • kunt u een veilig en positief pedagogisch klimaat creeren in de training
  • Kunt u de training indien nodig sekse specifiek aanbieden
  • U kunt minimaal een basistraining van 6 lessen van de Persoonlijke Weerbaarheid cursus "Nee =Nee" aanbieden
Opleiding
Voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs, docenten en begeleiders die affiniteit met bewegen hebben.