Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Training teamgericht veilig werken

Een “op maat” training die de sociale veiligheid in het team vergroot. Clientgericht omgaan met agressief en ander ongewenst gedrag is niet alleen afhankelijk van de juiste individuele kennis en vaardigheden, maar juist ook van een goede samenwerking tussen teamleden onderling. Voor een succesvol samenspel zijn duidelijkheid, rechtvaardigheid en consequent hanteren van regels en afspraken van belang. Hierbij gaat het zowel om de geschreven als de ongeschreven regels en afspraken binnen het team.In een voorgesprek met teamleden wordt geïnventariseerd waar de behoefte ligt van het team om de veiligheid te vergroten. Op basis van dit gesprek  worden de onderwerpen, doelstelling en werkwijze van de training bepaald.

Afhankelijk van de specifieke leervraag, kunnen dit eventuele onderwerpen van de training zijn:

  • Medewerkers zijn duidelijk tegen elkaar over afspraken en regels om het voorkomen en hanteren van agressief en ander ongewenst gedrag te verbeteren;
  • Teamleden formuleren kwaliteiten, valkuilen en aandachtspunten m.b.t. de onderlinge samenwerking en het omgaan met grensoverschrijdend gedrag;
  • Formuleren knelpunten en speerpunten m.b.t. teamgericht veilig werken;
  • Afspraken en huisregels onderzoeken en richtlijnen formuleren voor het systematisch omgaan met afspraken en/of cliënten, bewoners, bezoekers;
  • Sanctiebeleid onderzoeken en richtlijnen formuleren;
  • Vergroten van teamvaardigheden/interventies bij het omgaan met grensoverschrijdend (agressief) gedrag.
  • De training wordt afgerond met een evaluatie van de deelnemers en de trainer zal op basis van de vooraf geformuleerde doelstellingen een rapportage schrijven. De evaluaties en rapportage worden besproken in een vervolggesprek.