Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Training omgaan met emoties en agressie

"Versterk je mentale weerbaarheid"

 

Wat vind jij grensoverschrijdend gedrag? Het heeft te maken met jouw eigen normen en waarden en je referentiekader. Sommige zorgverledens hebben de neiging conflicten te vermijden en onwenselijk gedrag daarmee toe te laten. In de training ''omgaan met emoties en agressie'' leren we waar jou persoonlijke grens ligt, die van het team en de organisatie. Zo leren we je grensoverschrijdend gedrag te benoemen en daarmee te begrenzen.

Resultaat

  • Heb je kennis van de diverse verschijningsvormen van emotie en agressie
  • Je leert de verschijningsvormen van emotie en agressie te herkennen;
  • Ben je getraind in de-escalerend communiceren;
  • Je bent in staat aan te spreken op regeloverschrijding of het verzoek weigeren;
  • Je bent in staat om een reactie na slechtnieuws op te vangen;
  • Je bent getraind om grenzen te stellen bij grensoverschrijdend gedrag en/ of agressie.
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Training Methodisch verbaal omgaan met grensoverschrijdend gedrag 2 dagen € 3.110,00 per groep, inclusief inzet acteur Maximaal 12
Training Methodisch verbaal omgaan met grensoverschrijdend gedrag 1 dag € 1.555,00 per groep, inclusief inzet acteur Maximaal 12
Workshop Methodisch verbaal omgaan met grensoverschrijdend gedrag 1 dagdeel € 1.005,00 per groep, inclusief inzet acteur Maximaal 12

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.