Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Omgaan met emoties en agressief gedrag

Herken en beïnvloed gedrag

Professionals krijgen in hun beroepsuitoefening regelmatig te maken met boos en agressief gedrag van zorgvragers, verwanten en derden. Dit roept in meerdere of mindere mate spanning op, wat invloed heeft op de wederzijdse relatie en communicatie. Signalen van stress herkennen en deze kunnen controleren is een belangrijke voorwaarde om mentaal weerbaar te worden. In deze training leert de professional verschillende soorten en uitingsvormen van emoties en agressief gedrag te onderscheiden en hier de-escalerend op te reageren.

Resultaat

 • Mentale weerbaarheid.
 • Herkent en controleert de eigen spanning.
 • Werkt methodisch vanuit de OOBA-cyclus.
 • Kent de verschillende soorten en uitingsvormen van emoties en agressief gedrag.
 • Anticipeert en communiceert op signalen van boosheid en agressie.
 • Kan betekenis geven aan boos en agressief gedrag.
 • Communiceert en handelt de-escalerend met de interventies: ombuigen-begrenzen-negeren-meewerken en weggaan.
Vanaf 1 dag
Maximaal 10 deelnemers
Incompany training
Gemiddelde waardering:

In deze training gebruiken wij de OOBA-cyclus als basis voor professioneel werken. De medewerker leert hierbij oplettend te observeren en oog te hebben voor signalen van emotioneel en agressief gedrag. Door een bewuste analyse te maken van het gedrag kan de medewerker een weloverwogen besluit nemen over welke interventie in de betreffende context het meest van toepassing is en zet deze in. De veiligheid en autonomie voor alle betrokkenen is hierbij het uitgangspunt.

In de training zetten wij kennisclips, filmmateriaal en activerende werkvormen in. Met praktijksimulaties (met een trainingsacteur) oefenen de deelnemers met het hanteren van emoties en agressief gedrag. Tijdens de oefensituaties dagen wij de deelnemers uit om hun vaardigheden te onderzoeken en te vergroten. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk. Voor de toepassing in de praktijk formuleert de medewerker aandachtspunten en een plan van aanpak.
 

Intake

In een persoonlijk kick-off gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Professionals die geconfronteerd worden met emoties en verbaal agressief gedrag van cliënten, verwanten en collegae.