Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Handelen bij acute geweldsituaties

'Als er fysiek geweld gebruikt wordt, komen mensen vaak in een situatie van acute stress.'

 

Medewerkers in het publieke domein kunnen soms te maken krijgen met acute geweldsituaties; aan de balie, in de wachtkamer of de spreekkamer. Fysieke agressie kan zich op meerdere manieren uiten. Het kan uit onvermogen voortkomen. Hoe vaak ben je zelf niet met dingen gaan gooien als iets niet lukt? Dat kan soms de enige manier zijn om je stress te reguleren. Bij de fysieke trainingen vragen we eerst. Wat kun je nog trainen?  

 

Om acute geweldsituaties te hanteren zijn persoonlijke veiligheidsvaardigheden en goed teamwork cruciaal. Met deze training worden professionals voorbereid op deze situaties met speciaal ontwikkelde technieken die gebaseerd zijn op het menselijke verdedigingssysteem; veilig voor de klant en professional.

Resultaat

  • De deelnemer is in staat om verbaal grenzen te stellen
  • Het alarmprotocol en de bijbehorende procedure is bekend
  • De deelnemer is bekend met de richtlijnen: vorderen bij lokaalvredebreuk, samenwerken met politie en het doen van aangifte
  • Zijn de deelnemers in staat om zichzelf tegen fysiek geweld te verdedigen
  • De deelnemers zijn in staat om een cliënt, die een acute geweldssituatie veroorzaakt, met drie collega's (m/v) zo nodig onder controle te houden in afwachting van de politie
Incompany training

Medewerkers beveiliging en andere medewerkers die te maken kunnen krijgen met acute geweldssituaties