Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Teamgericht veilig werken bij een acute crisissituatie

Voorbereid op geweld

Zorgverleners maken soms acute geweldsituaties mee: op de afdeling, in de wachtkamer of in de behandelkamer. Om deze situaties te hanteren, zijn persoonlijke veiligheidsvaardigheden en goed teamwerk cruciaal. Met gerichte interventies bereidt deze training de medewerker voor op acute geweldsituaties. Dit biedt veiligheid voor de zorgvrager en voor de medewerker zelf.
 

Resultaat

 • Stelt verbaal grenzen.
 • Kent het alarmprotocol en de bijbehorende procedure.
 • Kent de richtlijnen: vorderen bij lokaalvredebreuk, samenwerken met politie en aangifte doen.
 • Heeft inzicht in het eigen stressmanagement.
 • Kan zichzelf verdedigen tegen fysiek geweld.
 • Kan een zorgvrager die een acute geweldsituatie veroorzaakt met drie collega’s (m/v) zo nodig onder controle houden in afwachting van de politie.
Vanaf 1 dagdeel
Maximaal 10 deelnemers
Incompany training

Door een bewuste analyse te maken van het gedrag van de zorgvrager, besluit de medewerker wat in deze context de beste interventies zijn. Uitgangspunt hierbij is maximale veiligheid en autonomie voor alle betrokkenen. In onderdelen demonstreren en oefenen we vaardigheden van de methodische aanpak. De training eindigt met een praktijksimulatie, waarin de deelnemers de vaardigheden zo realistisch mogelijk trainen. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk. De deelnemer ervaart op een veilige manier (met onder andere filmopnames van echte geweldsituaties) de eigen lichamelijke stressreacties en (her)kent de effecten daarvan op het eigen handelen.
 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Zorgverleners of beveiliging van zorginstellingen die te maken kunnen krijgen met acute geweldssituaties.