Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Omgaan met emoties en agressief gedrag in de sector Zorg&Welzijn | Trainingen, workshops en opleidingen

''Veel hulpverleners koesteren een zorggevoel voor de ander. Grenzen aangeven kan daardoor moeilijk worden.''


Bij Kudding & Partners wordt binnen de agressietrainingen & opleidingen onderscheid gemaakt tussen de speerpunten: Preventie - Verbaal - Fysiek - Nazorg.

Selecteer één van de speerpunten en bekijk de training of opleiding die voor u relevant is.

Wij verzorgen maatwerk trainingen en workshops in :

Algemene ziekenhuizen - Forensische zorg - Ouderenzorg -  Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) - Jeugdzorg - Maatschappelijke opvang - Verstandelijk gehandicaptenzorg (VG)

We leiden op tot:
Trainer verbale en/of fysieke agressiepreventie en -hantering, NIKTA-gecertificeerd

Medewerker bedrijfsopvangteam (BOT)

Specialisaties:

Sociale veiligheid en preventie

Agressiemanagement verbaal en fysiek

Stressmanagement

Opvang en nazorg

Duurzame inzetbaarheid

Omgaan met suicidaal gedrag

EMDR bij PTTS