Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Wat kunnen we betekenen

Veel zorgverleners koesteren een zorg-gevoel voor de ander. Grenzen aangeven kan daardoor moeilijk worden. Onderzoek toont aan dat medewerkers in de zorg & welzijnssector steeds frequenter te maken krijgen met verbale en fysieke agressie van cliënten. Ook agressie tussen cliënten onderling neemt toe. Kudding & Partners biedt een advies-, scholings- en trainingstraject om een veiliger werkomgeving en klimaat te creëren.

Trainingen

Leren voorkomen van en omgaan met agressie in een veilige trainingsomgeving

Wij bieden een veilige trainingsomgeving waarin we medewerkers trainen in het voorkomen en hanteren van grensoverschreidend en agressief gedrag. De aanpak in de trainingen is gebaseerd op praktisch leren, persoonlijke aandacht en een betrouwbare leeromgeving. Onze lesstof kan worden ingezet om de medewerkers in de zorg, het onderwijs of publieke functies te ondersteunen in hun dagelijks werk. Met behulp van onze ervaringsdeskundige trainers kunnen we via simpele theorie en heldere praktijkvoorbeelden de tools overdragen om met het fenomeen agressie om te gaan.

Opleidingen

Deel je opgedane kennis over het voorkomen van agressie en wordt trainer

Onze opleidingen bieden de mogelijkheid om medewerkers en/of collega’s op te leiden tot intern trainer, die de periodieke interne trainingen binnen de eigen organisatie verzorgen. Deze trainers worden opgeleid volgens de Kudding methodiek en dragen deze over aan aan de collega zorgverleners of medewerkers binnen de instelling. Hiermee worden de professionele vaardigheden en de veiligheid op het werk vergroot.

Advies

Emotie mag. Agressie niet. Wees duidelijk over agressie.

Het ontwikkelen en uitvoeren van een goed agressie- en veiligheidsbeleid dat past in deze tijd en voldoet aan de norm die de overheid stelt, is fundamenteel voor het bieden van een veilige werkomgeving. Wij ondersteunen organisaties bij kortlopende trajecten gericht op het ontwikkelen en herprofilering van het agressie- en veiligheidsbeleid naar werkbare en concrete ambities. Wij werken o.a. met het GAIA: Geweld Analyse een integrale aanpak principe.