Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Omgaan met agressie in de zorg | Trainingen, cursussen & opleidingen

''Veel zorgverleners koesteren een zorggevoel voor de ander. Grenzen aangeven kan daardoor moeilijk worden.''


Bij Kudding & Partners wordt er binnen onze agressietrainingen onderscheid gemaakt tussen vier speerpunten. Selecteer één van de onderwerpen en bekijk de training, cursus of opleiding die voor u relevant is, en leer omgaan met agressie in de Zorg.

Specialisaties:

  • Algemene ziekenhuizen
  • Forensische zorg
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Jeugdzorg
  • Maatschappelijke opvang
  • Opvang en nazorg
  • Verstandelijk gehandicaptenzorg (VG)
  • Train-de-trainer (agressiepreventie & -hantering)