Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Opleiding Train-de-Trainer agressiepreventie en -hantering

Voor grotere scholen die de training Methodisch omgaan met grensoverschrijdend gedrag hebben gevolgd, kan het praktisch en op de langere duur voordelig zijn om hiervoor een intern team van trainers op te leiden. Deze opleiding biedt de mogelijkheid om uw eigen medewerkers op te leiden tot interne trainer die de follow-up trainingen binnen de eigen organisatie kan geven.

Resultaat

  • U kunt de geleerde omgangsvaardigheden instrueren aan medewerkers die de basisvaardigheden voor het omgaan met verbale agressie al beheersen.
  • U heeft inzicht in spanningsvolle, escalerende situaties met leerlingen of ouders
  • U kunt omgaan met emotionele reacties en weerstand van toekomstige cursisten.
  • U kunt feedback geven op gedrag van de cursist dat conflict remmend of juist conflict bevorderend werkt.
  • U bent meer alert op het zien van gevoelens van de cursist, zoals angst en vijandigheid jegens de cliënt.
  • U kunt PowerPoint of Prezi bedienen en gebruik maken van beeldmateriaal ter ondersteuning van de training.
  • U kunt met trainingsacteurs werken en hen feedback kunnen geven.
Opleiding