Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Opleiding tot medewerker bedrijfsopvangteam (BOT)

Een schokkende gebeurtenis op de werkplek, zoals verbale agressie, fysiek geweld of het maken van een fatale fout, leidt bij betrokken medewerker(s) vaak tot gevoelens van onveiligheid. Het vertrouwen in de eigen professionaliteit en in de organisatie kan beschadigd raken. Posttrauma-tische stress (PTSS) en ziekteverzuim zijn reële risico’s. Gelukkig kunnen de meeste mensen een ingrijpend incident goed verwerken, zeker als er goede opvang is.

De driedaagse opleiding Opvang na schokkende gebeurtenissen is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden van een intern bedrijfsopvangteam (BOT). Zij leren opvanggesprekken te voeren en krijgen informatie over de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen.

Resultaat

  • Je vangt de medewerkers op die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt;
  • Je hebt kennis en inzicht in trauma’s en de verwerking hiervan;
  • Je helpt de medewerkers om de schokkende gebeurtenis een plaats te geven in het dagelijks leven.
3 dagen
max. 8
Opleiding

e opleiding voor het intern bedrijfsopvangteam bestaat uit drie opleidingsdagen. We bespreken begrippen als stress, trauma en posttraumatische stressstoornis. We bespreken een gezonde en stagnerende verwerking en geven uitleg over verwerking te herkennen en stimuleren. Daarnaast worden de mogelijkheden van doorverwijzen benoemd.

Naast de nodige theorie oefenen de deelnemers in het opvangen direct na de schokkende gebeurtenis, in begeleiding bij de verwerking en in de manier waarop je de schokkende gebeurtenis een plaats in het leef- en werkproces geeft. Om de vaardigheden zo realistisch mogelijk te trainen, zetten we een trainingsacteur in. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Opleiding Bedrijfsopvangteam (BOT) 3 dagen maximaal 8

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.

De opleidingen staan open voor deelnemers uit alle beroepsgroepen in gezondheidszorg, justitie, overheid, onderwijs en (sociale) dienstverlening. Het is van belang dat deelnemers al enige ervaring op dit terrein hebben, bijvoorbeeld minimaal een training Agressiemanagement hebben gevolgd. Deelnemers dienen te beschikken over:
• Werkervaring en een relevante beroepsopleiding, bij voorkeur op HBO dan wel WO-niveau.
• Ervaring in het geven van coaching gespreksvoering strekt tot aanbeveling.
• Goede communicatieve sociale vaardigheden.