Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Wat we voor jou kunnen betekenen

Niemand vindt het leuk om aangesproken te worden op zijn gedrag. Als je handhaaft, zorg je dat anderen zich aan de regels houden. Als handhaver ben je voortdurend bezig je aan de wet en het protocol te houden. In het publieke belang bescherm en handhaaf je de regels. Je maakt daarin soms mensen mee die onmacht ervaren en hun agressie uiten op de handhaver, als symbool voor hun onmacht. De kunst van handhaver is een onderscheid te maken tussen emotie en agressie.

Trainingen

Leren voorkomen van en omgaan met agressie in een veilige trainingsomgeving

Wij bieden een veilige trainingsomgeving waarin we medewerkers trainen in het voorkomen en hanteren van grensoverschreidend en agressief gedrag. De aanpak in de trainingen is gebaseerd op praktisch leren, persoonlijke aandacht en een betrouwbare leeromgeving. Onze lesstof kan worden ingezet om de medewerkers in de zorg, het onderwijs of publieke functies te ondersteunen in hun dagelijks werk. Met behulp van onze ervaringsdeskundige trainers kunnen we via simpele theorie en heldere praktijkvoorbeelden de tools overdragen om met het fenomeen agressie om te gaan.

 

Opleidingen

Deel je opgedane kennis over het voorkomen van agressie en wordt trainer

Het kan nuttig zijn om je vaardigheden te delen door een intern instructieteam op te leiden. Onze opleidingen bieden de mogelijkheid om je eigen medewerkers en/of collega’s op te leiden tot trainer, die de periodieke follow-uptrainingen binnen de eigen organisatie kan geven. Door dezelfde kennis en filosofie over te dragen, leert iedere hulpverlener of medewerker binnen de instelling een standaardaanpak te beheersen die de veiligheid op het werk bespreekbaar maakt en vergroot.

Advies

Emotie mag. Agressie niet. Wees duidelijk over agressie.

Het ontwikkelen en uitvoeren van een goed agressie- en veiligheidsbeleid dat past in deze tijd en voldoet aan de norm die de overheid stelt, is fundamenteel voor het bieden van een veilige werkomgeving.

Wij ondersteunen organisaties bij kortlopende trajecten gericht op het ontwikkelen en herprofilering van het agressie- en veiligheidsbeleid naar werkbare en concrete ambities. Wij werken o.a. met het GAIA: Geweld Analyse een integrale aanpak principe.