Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Training Teamgericht sociaal veilig werken

Een voor allen, allen voor een.

Een professioneel werkend team acteert ontspannen en is zich bewust van de eigen kaders. Men spreekt elkaar aan en laat zich aanspreken op de rollen en taken die bij de eigen functie hoort. Open communicatie is een voorwaarde om sociale veiligheid te bewerkstelligen.

Voor een succesvol samenspel zijn duidelijkheid, rechtvaardigheid en consequent hanteren van procedures, regels en afspraken van belang. Hierbij gaat het zowel om de geschreven als de ongeschreven regels en afspraken binnen het team. Veilig werken impliceert dan ook dat het team een eenduidige visie en werkwijze heeft als het gaat om waarden en normen rondom emotioneel- en agressief gedrag.

Een veilig werkend team neemt preventieve maatregelen om agressie tot een minimum te beperken en neemt verantwoordelijkheid om preventie te bevorderen.  Het team kan methodisch een agressie incident nabespreken.


 

 

 

 

 

 

Resultaat

 • Team kan sociaal veilig werken
 • Team onderzoekt en geef betekenis aan preventieve maatregelen
 • Team ontwikkeld op basis van het agressieprotocol richtlijnen voor het hanteren van emotioneel- en agressief gedrag.
 • Team kent de eigen kwaliteiten en valkuilen m.b.t. sociaal veilig werken en formuleert hier beleid op
 • Team kan methodisch een agressie incident bespreken.
1 dag
€ 2.050,00 per groep (BTW vrijgesteld), inclusief inzet acteur
Maximaal 10 deelnemers
Incompany training
Gemiddelde waardering:

 

In de training staat het veilig werken als team centraal.

Het team kan methodisch een agressie incident nabespreken. Preventieve maatregelen worden onderzocht en van betekenis voorzien.  Vanuit de visie van de organisatie wordt onderzocht hoe het agressiebeleid in het team vorm heeft gekregen en formuleert men een eenduidige werkwijze v.w.b. het hanteren van emotioneel- en agressief gedrag. Met behulp van diermetaforen reflecteert en geeft het team betekenis aan de teamkwaliteiten en valkuilen m.b.t. veilig werken en agressiemanagement.

 

 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Incompany training Teamgericht veilig werken 1 dag € 2.050,00 per groep (BTW vrijgesteld), inclusief intake maximaal 15
Coaching Teamgericht veilig werken In overleg € 275,00 per deelnemer (BTW vrijgesteld). 1
Coaching Teamgericht veilig werken In overleg € 800,00 per groep (BTW vrijgesteld). maximaal 8
Coaching Teamgericht veilig werken Waardemanagement, in overleg € 175,00 per deelnemer, per profiel (BTW vrijgesteld). 1

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.