Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Teamgericht sociaal veilig werken

Eén voor allen, allen voor één.

Ieder mens heeft zijn eigen normen en waarden ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Om teamgericht veilig te kunnen werken is het noodzakelijk om actief met elkaar te onderzoeken wat de gemeenschappelijke normen en waarden zijn. Dit levert kaders op die het team en zorgvragers houvast bieden.
 

Resultaat

 • Het team ontwikkelt een gemeenschappelijke visie en werkwijze op het gebied van emotioneel en agressief gedrag.
 • Het team formuleert duidelijke uitgangspunten voor het omgaan met emotioneel en agressief gedrag.
 • Het team onderzoekt de kwaliteiten en valkuilen van de teamleden bij het omgaan met emotioneel en agressief gedrag.
 • Teamleden spreken elkaar aan op de gemeenschappelijke visie en uitgangspunten.
 • Het team formuleert aandachtspunten voor sociale veiligheid.
1 dag
Maximaal 15 deelnemers
Incompany training

Het team onderzoekt met de Agressiematrix zijn visie op emotioneel en agressief gedrag en formuleert een werkwijze om met dit gedrag om te gaan.

Het team benoemt de individuele en teamkwaliteiten voor sociale veiligheid. Dit gebeurt met de diermetaforenanalyse die Kudding & Partners heeft ontwikkeld. In overleg is dit met waardenmanagement vorm te geven. Waarden Management is erop gericht het team zich weer vitaal te laten voelen en leiderschap en verantwoordelijkheid te laten nemen voor de eigen en gemeenschappelijke visie, doelen, rollen en taken. Waarden Management is gebaseerd op onderzoek van professor Clare Graves, die aantoonde dat de wijze waarop mensen reageren op veranderingen in hun omgeving een zekere voorspelbaarheid kent. Op basis van zijn theorie worden zeven verschillende drijfveren onderscheiden. Iedere drijfveer heeft zijn eigen unieke kenmerken waar je als mens van nature toegang toe hebt.

Met praktijksimulaties onderzoeken en bespreken we de werkwijze in relatie tot de individuele- en teamkwaliteiten en valkuilen. Het team formuleert aandachtspunten voor plan van aanpak. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk.
 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Incompany training Teamgericht veilig werken 1 dag 2 trainers maximaal 15
Coaching Teamgericht veilig werken In overleg 1
Coaching Teamgericht veilig werken Dagdeel maximaal 8
Coaching Teamgericht veilig werken Waardemanagement, in overleg 1

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.

Alle medewerkers die in een team werkzaam zijn en met sociale onveiligheid te maken hebben.