Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Training Predictive Profiling

'Je kunt pas afwijkend gedrag zien als je weet wat normaal is.'

Mensen stralen onbewust met hun lichaamstaal signalen uit. Die signalen kunnen bij ieder mens verschillend worden geïnterpreteerd. Om waar te nemen en te zien wat afwijkend is, moet je weten wat de norm is. Predictive Profiling is het signaleren van afwijkend gedrag.

 

Bij deze trainingen staat bewustwording van je observaties centraal. Hoe meer je er in traint het waarneembare gedrag te observeren en te benoemen, hoe beter je leert signaleren waar het gevaar kan ontstaan. Als je de presignalen kunt oppakken, goed in kaart brengen, kun je proactief reageren.

 

Wanneer een persoon die afwijkend gedrag vertoont, zal er pro-actief gehandeld moeten worden. De professional zal de persoon klantgericht moeten aanspreken om zo op een sociale manier cruciale informatie te winnen. 

Resultaat

  • herkennen van afwijkend gedrag en daarop kunnen handelen
  • pro-actief handelen en daardoor klantvriendelijk overkomen
  • informatie winnen doormiddel van social questioning
Incompany training

Alle lagen van organisatie, mensen met klant/bezoeker contact