Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Individuele opvang na een traumatisch incident

Behandeling van PTSS door EMDR

Nazorg

Na incidenten is het gebruikelijk dat de eerste opvang en nazorg door collegae wordt aangeboden.

PTSS

Mocht er na de eerste opvang en/of tijdens het nazorgtraject blijken dat bij een persoon het incident veel spanning op blijft roepen, of dat er een eerdere traumatische ervaring terug blijft komen die veel spanning op roept, dan is er mogelijk sprake van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Voor het vaststellen en behandelen van PTSS is verwijzing naar een deskundige noodzakelijk.

Eerstelijns psychologische zorg

PTSS kan behandeld worden in een praktijk van een eerstelijns psycholoog. Een eerstelijns praktijk is direct benaderbaar, net als een huisarts. Ook kan via een huisarts doorverwijzing naar een eerstelijns praktijk plaatsvinden. Eerstelijns psychologische zorg wordt vergoed door de zorgverzekering, maar kent wel een wettelijke eigen bijdrage van 10 euro (per 1-2-2012: 20 euro) per sessie met een maximum van 8 sessies.

Behandeling PTSS

Behandeling kan via cognitieve gedragstherapie, of Eye Movement Desensitization an Reprocessing (EMDR).

EMDR is momenteel populair, omdat er goede resultaten in de behandeling van PTSS mee bereikt worden. Voor meer informatie over EMDR kan de site van de Vereniging EMDR Nederland geraadpleegd worden: www.emdr.nl

Met een beperkt aantal sessies kan iemand van de spanning en angst die een traumatische ervaring oproept af geholpen worden en weer normaal functioneren, ook in de situatie waarin de traumatische ervaring werd opgedaan.

Praktijk GvR

Praktijk GvR in Amsterdam biedt EMDR behandeling. Psycholoog Gerald van Rijsewijk is naast EMDR therapeut ook trainer verbale en fysieke agressie, opgeleid door Kudding en Partners. In het kader van het verwerken van traumatische incidenten binnen de zorg biedt Praktijk GvR EMDR behandeling zonder de kosten van de eigen bijdrage.

Voor informatie over praktijk GvR zie de website: www.praktijkgvr.nl