Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Training humane Begeleidingsvaardigheden voor kinderen

In instellingen waar onderwijs gegeven wordt aan kinderen met complexe leer- en opvoedingsvragen kunnen soms moeilijk begeleidbare situaties ontstaan. Verliest een kind de controle over zijn gedrag, dan kan hij een bedreiging vormen voor zichzelf en voor anderen. In deze training wordt geleerd hoe daar op een kindvriendelijke, humane en effectieve manier op te  reageren, aansluitend op het ontwikkelingsniveau en de behoefte van het kind. 

Resultaat

  • Kunnen de deelnemers aansluiten op het communicatieniveau van het kind
  • Beheerst men de vaardigheid om te de-escaleren
  • Kunnen deelnemers een kind rustig en beheerst begeleiden naar een andere ruimte
  • Kan men, alleen of met collega's op een kindvriendelijke en humane wijze een kind in 'holding' brengen
Open inschrijving training
Voor leerkrachten en interne begeleiders in het (speciaal) onderwijs en andere medewerkers die regelmatig contact hebben met grensoverschrijdend gedrag van kinderen.