Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Opleiding Train-de-Trainer verbale agressiepreventie en -hantering

Een organisatie met goed getrainde medewerkers wil graag het geleerde borgen. Het kan praktisch en voordelig zijn om hiervoor eigen medewerkers op te leiden tot trainer en een intern trainersteam te vormen. In de opleiding Train-de-Trainer Verbale agressiepreventie en -hantering leiden wij de medewerker op om binnen de organisatie trainingen te verzorgen. Een voorwaarde om de trainingen te kunnen geven, is dat de medewerker ervaringsdeskundige is in het omgaan met verbale agressie. Het accent van de opleiding ligt op het ontwikkelen van didactische vaardigheden gebaseerd op stress- en agressiemanagement. De opleiding sluit aan bij het agressie- en opleidingsbeleid van de organisatie.

 

Algemene doelstelling
Zelfstandig de trainingen Verbale agressiepreventie en -hantering verzorgen.

 

Specifieke doelen

 • Medewerkers leren omgangsvaardigheden bij verbale agressie.
 • Interne trainers kunnen de geleerde omgangsvaardigheden instrueren aan collega’s binnen de organisatie.
 • Inzicht krijgen in spanningsrijke, escalerende situaties met zorgvragers.
 • Omgaan met emotionele reacties en weerstand van toekomstige cursisten.
 • Feedback geven op conflict-remmend of juist conflict-bevorderend gedrag van cursisten.
 • Afstemmen op het communicatieniveau van zorgvragers.
 • Alert zijn op gevoelens van cursisten, zoals angst en vijandigheid tegenover een deelnemer/zorgvrager.
 • Instrueren met een PowerPointpresentatie.
 • Met trainingsacteurs kunnen werken en hen feedback kunnen geven.

Deelnemers oefenen met elkaar en een trainingsacteur. Zo trainen we de didactische
vaardigheden zo realistisch mogelijk.

 

Lesmateriaal
In de opleiding maken we gebruik van een tablet met onder andere een digitale reader,
instructiefilmpjes, PowerPoint en de digitale leeromgeving van Kudding & Partners.
 

Resultaat

 • Kan een trainingsprogramma ontwikkelen.
 • Kan didactisch handelen bij verschillende leerstijlen.
 • Formuleert een visie op opleiden.
 • Kan de theorie en methodiek van Verbale agressiepreventie en -hantering presenteren.
 • Kan interactieve werkvormen begeleiden.
 • Kan met trainingsacteurs (samen)werken.
 • Kan groepsprocessen begeleiden en omgaan met weerstanden.
 • Kan feedbackvaardigheden toepassen.
 • Kan de eigen kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten als trainer benoemen op de competenties doelgerichtheid, initiatief, presenteren, interactief leervermogen, zelfsturing en onafhankelijkheid.
6 dagen
8 deelnemers
Train de trainer

De opleiding bestaat uit zes opleidingsdagen. Tijdens de eerste dag wordt de theorie en methodiek van Verbale agressiepreventie en -hantering opgefrist. Vanaf dag twee komt het vak van trainer Agressiepreventie en -hantering uitgebreid aan bod.

Naast reflectie en theorievorming besteden we veel tijd aan praktisch oefenen. Na de vijfde opleidingsdag gaat de medewerker de opgedane kennis en ervaringen toepassen door trainingen in de eigen organisatie te verzorgen. Volgens vooraf geformuleerde aandachtspunten doet de medewerker hier drie maanden praktijkervaring mee op. We sluiten de opleiding af met een reflectieverslag, toetsing van het geleerde en het erkende NIKTA-certificaat.
 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

We sluiten de opleiding af met een reflectieverslag, toetsing van het geleerde en het erkende NIKTA-certificaat.

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers

Afronding

Na 100% aanwezigheid op de opleiding, ontvangen de deelnemers een certificaat.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Train de trainer Verbale Agressiepreventie en -hantering Follow-up Jaarlijks 1 dag maximaal 8

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.

De opleidingen staan open voor deelnemers uit alle beroepsgroepen in gezondheidszorg, justitie, overheid, onderwijs en (sociale) dienstverlening. Het is van belang dat deelnemers al enige ervaring op dit terrein hebben, bijvoorbeeld minimaal een training Agressiemanagement hebben gevolgd. Deelnemers dienen te beschikken over:
• Werkervaring en een relevante beroepsopleiding, bij voorkeur op HBO dan wel WO-niveau.
• Affiniteit met het onderwerp ‘agressie’
• Ervaring in het geven van training of onderwijs strekt tot aanbeveling.
• Goede communicatieve sociale en/of fysieke vaardigheden.

Een uitgebreidere profielschets ten behoeve van interne sollicitatieprocedures voor deze functies is op aanvraag verkrijgbaar.