Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Opleiding train-de-trainer: Verbale agressiepreventie en -hantering

Een organisatie met goed getrainde medewerkers wil graag het geleerde borgen. Het kan praktisch en voordelig zijn om hiervoor eigen medewerkers op te leiden tot interne trainer en een intern trainersteam te vormen. In de opleiding Train-de-Trainer: Verbale Agressiepreventie en -hantering word je opgeleid om binnen de organisatie trainingen te verzorgen. Een voorwaarde om de trainingen te kunnen geven, is dat je ervaringsdeskundige bent in het omgaan met verbale agressie. Het accent van de opleiding ligt op het bekwamen van de inhoudsdeskundige rol van de trainer. Theorie en didactiek van het trainersvak vormen de basis van de opleiding.

Resultaat

  • Je kunt een trainingsprogramma ontwikkelen;
  • Je kunt didactiek toepassen met de leerstijlen volgens Kolb;
  • Je formuleert een visie op opleiden;
  • Je kunt de theorie en methodiek van verbale agressiepreventie en -hantering presenteren;
  • Je kunt interactieve werkvormen begeleiden;
  • Je kunt met trainingsacteurs (samen)werken;
  • Je kunt groepsprocessen begeleiden en omgaan met weerstanden;
  • Je kunt feedbackvaardigheden toepassen;
  • Je kunt je eigen kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten als trainer benoemen op de competenties: doelgerichtheid, initiatief, presenteren, interactief leervermogen, zelfsturing en onafhankelijkheid.
6 dagen
€ 4.785,00 per persoon (BTW vrijgesteld), inclusief inzet acteur
8 deelnemers
Train de trainer
Gemiddelde waardering:

De opleiding bestaat uit zes opleidingsdagen. Op de eerste opleidingsdag maak je kennis met de theorie en methodiek verbale agressiepreventie en -hantering, en krijg je een introductie van de opleiding. Vanaf dag twee komt het vak van trainer agressiepreventie en -hantering uitgebreid aan bod.

Naast reflectie en theorievorming besteden we veel tijd aan praktisch oefenen. Na de vijfde opleidingsdag ga je met de opgedane kennis en ervaringen zelf trainingen verzorgen. Je formuleert vooraf je visie op trainen en formuleert kwaliteiten, valkuilen en leeraandachtspunten voor je praktijkuitvoering. In een tijdsbestek van ongeveer drie maanden ga je bij je eigen organisatie praktijkervaring opdoen. Je sluit de opleiding af met een reflectieverslag en certificaat.

Voor het oefenen zetten we een trainingsacteur in, waardoor je je vaardigheden zo realistisch mogelijk kunt trainen. Voor de transfer naar de praktijk heeft dit het hoogste leerrendement.

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers

Afronding

Na 100% aanwezigheid op de opleiding, ontvangen de deelnemers een certificaat.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Train de trainer Verbale Agressiepreventie en -hantering 6 dagen opleiding € 4.785,00 per persoon (BTW vrijgesteld), inclusief locatie, tablet, boeken en toegang tot digitale leeromgeving maximaal 8
Train de trainer Verbale Agressiepreventie en -hantering Follow-up Jaarlijks 1 dag € 505,00 per persoon (BTW vrijgesteld) maximaal 8

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.