Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Training omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag in de VG

'Je kunt pas afwijkend gedrag pas zien als je weet wat de norm is.'

 

Agressie in de VG en de ouderenzorg komt vaak voort uit frustratie. Frustratie komt voort uit angst doordat de client de zorgverlener niet begrijpt. In de gehandicapten- en ouderenzorg wordt 'omgaan met agressie' ook wel: omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag genoemd. Wij zeggen: als hulpverlener moet je kunnen aansluiten bij het communicatieniveau van de ander. Andersom kun je niet verwachten. Daaromn is het belangrijk dat je op verschillende niveaus kunt communiceren.

 

Een belangrijk aspect van de trainingen liggen in het preventieve gedeelte. Zo trainen we op vroeg signaleren en geven handvatten aan om onvoorspelbaar gedrag te interpreteren, bijvoorbeeld als de spanningsboog bij een cliënt heel hoog wordt. 

Resultaat

  • Meer inzicht in de mogelijkheden van de zorgvrager;
  • Je komt sneller tot een geslaagde interactie met de zorgvrager;
  • Beter methodisch handelen;
  • Beter bepalen op welk niveau de zorgvrager communiceert;
  • Je kunt een communicatieprofiel maken van de zorgvrager;
  • Je kunt agressief gedrag ombuigen naar gewenst gedrag;
  • Betere omgang met eigen angstgevoelens.
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Training Omgaan met moeilijke verstaanbaar gedrag 2 dagen € 3.110,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 12
Workshop Omgaan met moeilijke verstaanbaar gedrag 1 dag € 1.555,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 10

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.