Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Training Omgaan met emoties en agressief gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking

In de zorg en begeleiding voor mensen met een licht verstandelijke beperking ligt overschatting op de loer. De mens met een LVB kan zelf denken dat hij meer aankan en zichzelf in de problemen brengen en anderzijds kan de begeleiding te hoge verwachtingen hebben van de mogelijkheden van de mens met een LVB. 

Stressopbouw is het gevolg en emotioneel en agressief gedrag wordt dan zichtbaar. Inzicht in deze processen en het voorkomen en hanteren van emoties en agressief gedrag is de opdracht waarmee de professional het contact aangaat en de begeleiding vorm geeft.

Agressief gedrag komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking en is één van de belangrijkste problemen in de begeleiding en behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) met en zonder een Autisme Spectrum Stoornis. Uit onderzoek van het Ministerie van SVW (2016) blijkt dat ruim 70% van de begeleiders agressie door zorgvragers heeft meegemaakt.

De gedragsproblemen hebben zeer negatieve gevolgen voor de begeleider, het team, de zorgvrager en ouders. Begeleidend personeel dat wordt blootgesteld aan frequent en een ernstige mate van agressief gedrag, heeft verhoogd risico op stress en verzuim. Dat heeft weer negatieve consequenties voor de zorgvrager.

Resultaat

 • Je mentale weerbaarheid is vergroot;
 • Je kent de verschillende soorten en uitingsvormen van emoties en agressief gedrag bij zorgvragers met LVB;
 • Je anticipeert en communiceert op signalen van boosheid en agressie;
 • Je kunt betekenis geven aan boos- en agressief gedrag en de achterliggende beperking en problematiek;
 • Je werkt methodisch vanuit de OOBA-cyclus;
 • Je communiceert de-escalerend met behulp van de interventies: ombuigen-begrenzen-weggaan-negeren-meewerken
 • Je herkent en controleert je eigen spanning.
Van 1 tot 2 dagen
€ 1.650,00 per groep (BTW vrijgesteld), inclusief inzet acteur
maximaal 10 deelnemers
Incompany training
Gemiddelde waardering:

De interventies die je aanleert, zijn gebaseerd op de doeltreffende en praktijkgerichte interventiemethode. Ze worden gekoppeld aan het LVB-niveau en sterk verbonden met de werkpraktijk. Vanuit praktijksituaties observeer je het stressmanagement van de zorgvrager en reflecteer je op je eigen stressmanagement en wijze van handelen. Voor het oefenen zetten we een trainingsacteur in, waardoor je je vaardigheden zo realistisch mogelijk kunt trainen. Voor de transfer naar de praktijk heeft dit het hoogste leerrendement.

Vrijheidsbeperkende maatregel

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht (voorheen BOPZ). Het uitgangspunt van de wet is dat dwangmaatregelen zoals fixatie niet in de zorg voor ouderen en gehandicapten thuishoren. Gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag. De nieuwe wet sluit volledig aan bij onze aanpak.

 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Incompany training Omgaan met moeilijke verstaanbaar gedrag 2 dagen € 3.300,00 per groep, (BTW vrijgesteld) inclusief inzet trainingsacteur maximaal 12
Incompany training Omgaan met moeilijke verstaanbaar gedrag 1 dag € 1.650,00 per groep (BTW vrijgesteld), inclusief inzet trainingsacteur maximaal 10

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.