Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag in de gehandicaptenzorg/LVB

Doorbreek de cirkel van gedragsproblemen

Agressief gedrag komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Het is een van de belangrijkste problemen in de begeleiding en behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met en zonder een autismespectrumstoornis (ASS). Uit onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2016) blijkt dat ruim zeventig procent van de begeleiders agressie door zorgvragers heeft meegemaakt.

De gedragsproblemen hebben zeer negatieve gevolgen voor de begeleider, het team, de zorgvrager en de ouders. Begeleidend personeel dat wordt blootgesteld aan frequent en ernstig agressief gedrag, loopt een verhoogd risico op stress en verzuim. Met deze training vergroten we de weerbaarheid van de professional, zodat deze goed voorbereid en zelfbewust de zorgvrager tegemoet kan treden.
 

Resultaat

 • Grotere mentale weerbaarheid.
 • Kent de verschillende soorten en uitingsvormen van emoties en agressief gedrag bij zorgvragers met LVB.
 • Anticipeert op signalen van boosheid en agressie.
 • Kan betekenis geven aan boos en agressief gedrag en de achterliggende beperking en problematiek.
 • Werkt methodisch vanuit de OOBA-cyclus.
 • Communiceert en handelt de-escalerend met de interventies: ombuigen-begrenzen-negeren-meewerken en weggaan.
 • Herkent en controleert de eigen spanning.
 • Kent verschillende begeleidingsstijlen (waaronder Triple-C en Totale Communicatie), en kan daar ook in switchen in het belang van de zorgvrager.
 • Weet wat de zorgvrager nodig heeft en met welke begeleidingsstijl de zorgvrager zich het beste ontwikkelt.
Vanaf 1 dag
Maximaal 10 deelnemers
Incompany training

De interventies die de medewerker aanleert, zijn gebaseerd op de doeltreffende en praktijkgerichte Agressiematrix. De interventies worden gekoppeld aan het LVB-niveau en sterk verbonden met de werkpraktijk. Vanuit praktijksituaties observeren de deelnemers het stressniveau van de zorgvrager en reflecteren zij op hun eigen stressmanagement en manier van handelen.

Met praktijksimulaties (met een trainingsacteur) oefenen de deelnemers in het hanteren van emoties en agressief gedrag. Hiermee kunnen de deelnemers de vaardigheden zo realistisch mogelijk trainen. Tijdens de oefensituaties dagen wij de professional uit om zijn vaardigheden te verkennen en te vergroten. Verder formuleert de medewerker aandachtspunten en een plan van aanpak voor de toepassing in de praktijk. Deze werkwijze heeft het hoogste leerrendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk.
 

Vrijheidsbeperkende maatregel

Sinds 1 januari 2020 gelden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz), voorheen BOPZ. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. Gevaarlijke situaties moeten zoveel mogelijk met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag.
 

 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Voor hulpverleners, ouders/familie en andere betrokkenen, die in contact komen met mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB)