Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Duurzame inzetbaarheid

Vergroot je persoonlijke weerbaarheid

Organisaties hebben steeds vaker met ingewikkelde personeelsvraagstukken te maken. Bijvoorbeeld: hoe komen we aan voldoende gekwalificeerde medewerkers? Hoe houden we medewerkers aan de organisatie gebonden? Hoe beperken we het verzuim? En hoe blijven medewerkers tot hun pensioen vitaal en gemotiveerd? Als de organisatie gericht aandacht geeft aan de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers, heeft dat aantoonbaar positieve effecten op het werkplezier, het verzuim, de kwaliteit en de productiviteit. Medewerkers, de organisatie en ook de zorgvragers hebben er belang bij dat medewerkers niet voortijdig uitvallen en voldoende veerkracht hebben om met alle veranderingen op het werk om te gaan. Door hier steeds op in te blijven spelen, bouw je met elkaar aan duurzame inzetbaarheid.
 

Resultaat

  • Is zich bewust van zijn eigen draagvlak en draagkracht.
  • Heeft zicht op de duurzame inzetbaarheid van zichzelf en het team.
  • Formuleert een onderhoudsplan en kan daarmee gericht en actief aan de eigen inzetbaarheid werken.
  • Staat sterk en evenwichtig in het werk.
  • Heeft grip op emotionele reacties.
  • Kan zichzelf mentaal en emotioneel in topconditie brengen.
1 dag
maximaal 10 deelnemers
Incompany training

Bij duurzame inzetbaarheid maken wij onderscheid in:
1. Mentale en fysieke weerbaarheid.
2. Professioneel werken voor nu en in de toekomst.

Beide aandachtsgebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mentale en fysieke weerbaarheid gaat onder andere over vitaliteit, leefstijl, zingeving, waarden, psychosociale en fysieke werkbelasting. Professioneel werken voor nu en in de toekomst gaat vooral over thema’s als competenties, talenten, kennis, beroepshouding en beroepsvaardigheden,
levensfase en loopbaanontwikkeling.

In een workshop van twee dagdelen leggen wij nadrukkelijk de verbinding tussen beide aandachtsgebieden. Gezien onze expertise en ervaring ligt de focus op mentale en fysieke weerbaarheid. De deelnemers krijgen door een scan en een persoonlijk onderhoudsplan een heldere leidraad hoe zij gezond, graag en goed kunnen blijven werken. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk.
 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Incompany training Mentale weerbaarheid 2 dagdelen maximaal 10
Incompany training Mentale weerbaarheid 1 dag maximaal 10

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.