Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Training conflicthantering

Waar mensen (samen)werken, kunnen conflicten ontstaan. Als een conflict op de goede manier wordt benaderd en gehanteerd, kan het een drijfveer vormen voor vernieuwing en verandering. Maar lang niet altijd eindigt een conflict met een positieve uitkomst voor alle betrokkenen. Een (potentieel) conflict herkennen en in goede banen leiden, lijkt een hele uitdaging maar het is een vaardigheid die goed is te ontwikkelen.
In dit deelgebied leren deelnemers meer over de verschillende fases van conflicthantering en krijgen ze inzicht in hun persoonlijke conflictstijl zodat ze hun conflictvaardigheden kunnen verbeteren.
 

Resultaat

  • De deelnemer herkennen kenmerken en fases van conflictpreventie en conflicthantering onderscheiden.
  • zich kwetsbaar opstellen en feedback geven en ontvangen.
  • hun persoonlijke conflictstijl en hun gedrag bij conflicten herkennen.
  • interveniëren vanuit verschillende invalshoeken in de dynamiek tussen de gesprekspartners.
  • het gesprek effectief beïnvloeden zodat een dialoog tot stand komt.
  • standpunten en belangen van elkaar onderscheiden en daar effectief mee omgaan- met het doel om effectief om te gaan met conflicten en conflicten te de-escaleren.
  • een conflictdiagnose maken.
  • Effectief omgaan met emoties en weerstand.
1 dag
€ 725,00 per persoon
min. 6 max. 12
Open inschrijving training

Alle medewerkers en leidinggevenden, van starters tot gevorderden.