Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Training bedrijfsopvangteam (BOT) opvang na schokkende gebeurtenissen

Ik werd een keer in elkaar geslagen en moest thuis rust nemen…Twee weken later belde de leidinggevende met de vraag: “wanneer denk je weer te beginnen?''

Als de opvang in een organisatie niet goed geregeld is, horen wij dat vaak in een training. Er komt op zo’n moment emotie los. Als collega moet je daar goed mee kunnen omgaan. Specifieke vragen kunnen collega’s ondersteuning bieden: ‘Wil je daar meer over vertellen, het delen of niet? Wat is er feitelijk gebeurd?’ De opleiding Opvang na schokkende gebeurtenissen is bedoeld voor medewerkers die een intern bedrijfsopvangteam (BOT) gaan vormen.

De BOT’er is een leidinggevende die de eerste gesprekken met de zorgverlener voert nadat zich een incident heeft voorgedaan met een zorgvrager. Dit zijn opvanggesprekken, waarbij wordt onderzocht of er meer hulp nodig is voor de zorgverlener. Na drie gesprekken wordt er gekeken of het beter is om met een psycholoog te gaan praten.

Resultaat

  • Je vangt de medewerkers op die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt;
  • Je hebt kennis en inzicht in trauma’s en de verwerking hiervan;
  • Je helpt de medewerkers om de schokkende gebeurtenis een plaats te geven in het dagelijks leven.
  • Je hebt kennis en inzicht van vervolghulp.
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Opleiding Bedrijfsopvangteam (BOT) 3 dagen € 5.850,00 per groep, inclusief inzet acteurs maximaal 8

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.