Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Opleiding Opvang na schokkende gebeurtenissen (BOT)

Een schokkende gebeurtenis op de werkplek, zoals verbale agressie, fysiek geweld of het maken van een fatale fout, leidt bij betrokken medewerker(s) vaak tot gevoelens van onveiligheid. Het vertrouwen in de eigen professionaliteit en in de organisatie kan beschadigd raken. Posttrauma-tische stress (PTSS) en ziekteverzuim zijn reële risico’s. Gelukkig kunnen de meeste mensen een ingrijpend incident goed verwerken, zeker als er goede opvang is.

De driedaagse opleiding Opvang na schokkende gebeurtenissen is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden van een intern bedrijfsopvangteam (BOT). Zij leren opvanggesprekken te voeren en krijgen informatie over de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen.
 

Resultaat

  • Kan collega’s opvangen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt.
  • Kan collega’s helpen de schokkende gebeurtenis een plaats te geven in het leef-werkproces.
  • Herkent stress signalen en kan hierop reageren.
  • Herkent verwerking en kan dit stimuleren.
  • Kan een normale en een stagnerende verwerking van elkaar onderscheiden.
  • Kent het begrip ‘posttraumatische stressstoornis’ en de risicofactoren en behandelmogelijkheden daarvan.
  • Kent de grenzen van het interne opvangteam, zodat adequaat kan worden doorverwezen naar (trauma)deskundigen.
3 dagen
max. 8 deelnemers
Opleiding

De opleiding voor het intern bedrijfsopvangteam bestaat uit drie opleidingsdagen. We bespreken begrippen als stress, trauma en posttraumatische stressstoornis. We bespreken een gezonde en stagnerende verwerking en geven uitleg over verwerking te herkennen en stimuleren. Daarnaast worden de mogelijkheden van doorverwijzen benoemd.

Naast de nodige theorie oefenen de deelnemers in het opvangen direct na de schokkende gebeurtenis, in begeleiding bij de verwerking en in de manier waarop je de schokkende gebeurtenis een plaats in het leef- en werkproces geeft. Om de vaardigheden zo realistisch mogelijk te trainen, zetten we een trainingsacteur in. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk.
 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Opleiding Bedrijfsopvangteam (BOT) 3 dagen € 6.282,50 per groep, inclusief inzet trainingsacteurs en boek "Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd" maximaal 8

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.

De opleidingen staan open voor deelnemers uit alle beroepsgroepen in gezondheidszorg, justitie, overheid, onderwijs en (sociale) dienstverlening. Het is van belang dat deelnemers al enige ervaring op dit terrein hebben, bijvoorbeeld minimaal een training Agressiemanagement hebben gevolgd. Deelnemers dienen te beschikken over:
• Werkervaring en een relevante beroepsopleiding, bij voorkeur op HBO dan wel WO-niveau.
• Ervaring in het geven van coaching gespreksvoering strekt tot aanbeveling.
• Goede communicatieve sociale vaardigheden.