Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Opleiding tot medewerker bedrijfsopvangteam (BOT)

Een schokkende gebeurtenis op de werkplek, zoals verbale agressie, fysiek geweld of het maken van een fatale fout, leidt bij betrokken medewerker(s) vaak tot gevoelens van onveiligheid. Het vertrouwen in de eigen professionaliteit en in de organisatie kan worden beschadigd. Posttraumatische stress en ziekteverzuim zijn reële risico’s. Gelukkig kunnen de meeste mensen een ingrijpend incident goed verwerken, zeker wanneer de opvang adequaat is.

De opleiding beslaat drie dagen en is bedoeld voor een intern bedrijfsopvangteam (BOT). Je leert opvanggesprekken te voeren en krijgt advies over de interne opvangprocedure. Daarnaast krijg je de nodige kennis over de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen.

Resultaat

  • Je kunt personeelsleden opvangen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt;
  • Je kunt personeelsleden helpen om de schokkende gebeurtenis een plaats te geven in het leef-werkproces;
  • Je hebt kennis en inzicht in trauma en de verwerking hiervan;
  • Je kunt een normale en een stagnerende verwerking van elkaar onderscheiden;
  • Je kent het begrip 'posttraumatische stressstoornis', en de risicofactoren en behandelmogelijkheden daarvan;
  • Je kunt de grenzen van het interne opvangteam onderkennen, zodat je adequaat kunt doorverwijzen naar (trauma) deskundigen.
3 dagen
€ 6.130,00 per groep (BTW vrijgesteld) Inclusief inzet trainingsacteur en boek "Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd"
max. 8 deelnemers
Opleiding
Gemiddelde waardering:

§   Bespreken van het begrip ‘trauma’;

§   Onderkennen/herkennen van een traumatische ervaring;

§   Uitwisselen van eigen ervaringen;

§   Analyse van normale en stagnerende verwerking;

§   Bespreken van het begrip ‘posttraumatische stressstoornis’;

§   Korte uitleg over de mogelijkheden van opvang/behandeling na een schokkende gebeurtenis;

§   Oefenen in opvangen direct na de schokkende gebeurtenis;

§   Oefenen in begeleiding bij de verwerking;

§   De schokkende gebeurtenis een plaats geven in het leef- en werkproces. 

 

 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Opleiding Bedrijfsopvangteam (BOT) 3 dagen € 6.130,00 per groep, inclusief inzet trainingsacteurs en boek "Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd" maximaal 8

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.