Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Motiverende gespreksvoering

Mensen helpen gedrag te veranderen

Veranderen is een lastig proces dat vaak moeizaam verloopt en veel energie kost. Het is niet gemakkelijk om uit oude patronen te stappen en nieuw gedrag te ontwikkelen en vol te houden. Tegelijkertijd biedt verandering ook nieuwe kansen, verbeteringen, trots over eigen kunnen, bevestiging dat iets wél kan. Een verandering die voordelen oplevert voor wat de betrokkene belangrijk vindt, komt vaak wel van de grond. Waarden of intrinsieke motivatie geven hier de doorslag. Motiverende gespreksvoering helpt dit te zoeken en te vinden.

Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt (Miller en Rollnick, 2014). Het biedt een methodische gereedschapskist om mensen te begeleiden en in beweging te krijgen in het proces van gedragsverandering. Leidend is de impliciete of expliciete veranderbehoefte van de zorgvrager. De inzet richt zich daarom op het vergroten van de intrinsieke motivatie voor verandering.

Veel mensen die iets willen veranderen, zijn ambivalent: ze ervaren voordelen van de verandering, maar ook nadelen. Als de professional samenwerkt met de zorgvrager en een gidsende gespreksstijl inzet, verkennen zij die ambivalentie en kunnen ze hem uiteindelijk oplossen. Soms lopen zorgvrager en professional daarbij vast en stagneert het gesprek. Belangrijk is dat de zorgvrager zelf de doorslaggevende argumenten voor de verandering uitspreekt en hierin niet door de professional wordt geduwd of overtuigd. Het is aan de professional een veilige, ondersteunende en vertrouwde sfeer te scheppen en uitspraken van de zorgvrager te accepteren en respecteren.
 

Resultaat

  • Kan Motiverende gespreksvoering inzetten om gedragsverandering van zorgvragers.
  • Weet welke principes en processen een rol spelen bij Motiverende gespreksvoering.
  • Kan de gedragskenmerken benoemen die horen bij de zes stadia van gedragsverandering (terugval - voorstadium - overwegen - beslissen - uitvoeren - volhouden) en met gespreksvaardigheden aansluiten bij elk specifiek stadium.
  • Kan de vier uitgangspunten van Motiverende gespreksvoering toelichten en integreren in de professionele houding.
  • Herkent ambivalentie en weet hoe tegenstrijdigheden zich kunnen ontwikkelen.
  • Kan meeveren met weerstand door deze te herkennen en om te buigen.
  • Kan verandertaal herkennen en uitlokken.
  • Beheerst de gespreksvaardigheden en technieken van Motiverende gespreksvoering.
Vanaf 1 dag
Maximaal 10 deelnemers
Incompany training

In de training behandelen we de theorie en methodiek van Motiverende gespreksvoering. Door onderling en met een trainingsacteur te oefenen, trainen de deelnemers met de bijhorende gesprekstechnieken. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk.
 

Medewerkers in de zorg het onderwijs en publiek sector. Speciaal op maat gemaakt voor de GGZ, verslavingszorg, reclassering, tbs-klinieken, en huisartsen.