Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Opleiding Trainer de Trainer Agressiepreventie en -hantering

Voor grotere bedrijven die de training 'Omgaan met emoties en agressief gedrag' hebben gevolgd, kan het praktisch en op de langere duur voordelig zijn om hiervoor een intern trainersteam op te leiden. Deze opleiding biedt de mogelijkheid om uw eigen medewerkers op te leiden tot internetrainer die trainingen binnen de eigen organisatie kan geven.

Resultaat

  • De geleerde omgangsvaardigheden instrueren aan medewerkers die de basisvaardigheden voor het omgaan met verbale agressie al beheersen.
  • Inzicht in spanningsvolle en escalerende situaties.
  • Kunnen omgaan met emotionele reacties en weerstand van toekomstige cursisten.
  • Feedback geven op gedrag van de cursist dat conflict remmend of juist conflict bevorderend werkt
  • Meer alert op het zien van gevoelens van de cursist, zoals angst en vijandigheid jegens de agressor.
  • PowerPoint of Prezi bedienen en gebruik maken van beeldmateriaal ter ondersteuning van de training.
  • Met trainingsacteurs werken en hen feedback kunnen geven.
Open inschrijving training
Gemiddelde waardering:
Duur Investering Aantal deelnemers

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.