Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Humane Controle Vaardigheden (HCV)

"Krijg er vat op als intern plus-team"

Wanneer een cliënt de controle over zijn/haar gedrag verliest, kan deze een gevaar worden voor zichzelf, anderen of de omgeving. In deze training wordt getraind hoe een ‘intern plus-team’ op humane en effectieve wijze de controle terugkrijgt in extreme gewelds-situaties.

Het is een alternatief voor het inschakelen van politie of bijstandsteam met als uitgangspunt het waarborgen van de veiligheid en respect voor zwel de werknemer als de cliënt.

Resultaat

  • Methodisch separeren of een time-out geven kun je in teamverband toepassen;
  • Leer jezelf controletechnieken aan bij extreem geweld: benaderen, controleren en verplaatsen;
  • Gebruik van beschermende kleding en fixatiemiddelen.
Open inschrijving training
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Training Humane Controle Vaardigheden (HBV) 2 dagen € 3.040,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 12
Training Humane Controle Vaardigheden (HBV) 1 dag € 1.520,00 per groep, inclusief inzet acteur maximaal 12

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.

- Instellingen met een groot geweldsrisico waarvan de reguliere medewerkers nog niet voldoende vaardigheden bezitten om effectief fysiek in te grijpen - Medewerkers die fysiek in staat zijn om onderdeel uit te maken van een intern 'plus-team' dat optreedt in extreme geweldsituaties.