Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Opvang

Kudding &Partners biedt coaching aan voor uw medewerkers binnen het onderwijs;  leerkrachten, intern begeleiders, conciërges.  Individuele coaching en team coaching richten zich op het versterken van persoonlijke en organisatie doelstellingen.


Bij  individuele coaching wordt u als medewerker door een ervaren coach ondersteund bij het eigen maken van nieuwe vaardigheden of het oplossen van knelpunten die uw werkzaamheden tijdelijk belemmeren. Face to face coaching, coaching in de groep, en e-coaching  kunnen op korte termijn een hoog rendement opleveren. Het trainen van vaardigheden kan een onderdeel van het traject vormen.

Team coaching is er op gericht om de collectieve patronen in gedrag en denken in een groep te onderzoeken. Het bewustzijn van het team wordt inzichtelijk en de visie en doelstellingen van de organisatie worden verder ontwikkeld.

Bij teamgericht veilig werken wordt in overleg met vertegenwoordigers van het team bepaald welke aspecten de onveiligheid bewerkstelligen. Een combinatie van coaching en verbale/fysieke training wordt  “op maat” aangeboden om de sociale veiligheid te vergroten.

Individuele opvang na een traumatisch incident  ondersteunt en coacht de medewerker bij het verwerken van ontwrichtende gebeurtenissen (PTTS)  en is gericht op herstel van de werkzaamheden. Door gerichte interventies (EMDR) begeleidt de coach dit proces.