Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Erkenningen

Wij hebben verschillende keurmerken welke aangeven dat we voldoen aan kwaliteitseisen