Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Trainingen

Wij bieden een veilige trainingsomgeving waarin we medewerkers trainen in het voorkomen en hanteren van grensoverschreidend en agressief gedrag. De aanpak in de trainingen is gebaseerd op praktisch leren, persoonlijke aandacht en een betrouwbare leeromgeving. Onze lesstof kan worden ingezet om de medewerkers in de zorg, het onderwijs of publieke functies te ondersteunen in hun dagelijks werk. Met behulp van onze ervaringsdeskundige trainers kunnen we via simpele theorie en heldere praktijkvoorbeelden de tools overdragen om met het fenomeen agressie om te gaan.

 


Predictive Profiling

 • herkennen van afwijkend gedrag en daarop kunnen handelen
 • pro-actief handelen en daardoor klantvriendelijk overkomen

Omgaan met verwarde personen

 • Herkennen symptomen en kenmerken van veel voorkomende psychiatrische aandoeningen
 • Herkennen symptomen en kenmerken van veel gebruikte drugs

Omgaan met emoties en agressie

 • u bezit kennis over diverse vormen van emotie en agressie
 • u kunt een verzoek (klantvriendelijk) weigeren

Persoonlijke veiligheidstechnieken (PVT)

 • Dreigend (fysiek) gevaar eerder herkennen
 • Pro-actief handelen

Handelen bij acute geweldssituaties

 • De deelnemer is in staat om verbaal grenzen te stellen
 • Het alarmprotocol en de bijbehorende procedure is bekend

Weerbaarheid voor uitvaartondernemers

 • u bezit kennis over diverse vormen van emotie en agressie
 • u kunt emoties in een gesprek ombuigen en grenzen stellen aan agressie