Publieke taak

Handhaaf vaardigheden om in de publieke sector

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

en er mee om te gaan

Trainingen

Alle trainingen worden gegeven door deskundige trainers met legio praktijkervaring. De aanpak van de trainingen is gebaseerd op onze filosofie van kennisdeling, persoonlijke aandacht en een duidelijke en respectvolle communicatie. We bieden een veilige trainingsomgeving waarin we medewerkers, middels veel praktijkvoorbeelden en handvatten, niet alleen leren om te gaan met agressie, maar ook het te voorkomen en wat te doen met de gevolgen van agressie.


Predictive Profiling

 • herkennen van afwijkend gedrag en daarop kunnen handelen
 • pro-actief handelen en daardoor klantvriendelijk overkomen

Omgaan met verwarde personen

 • Herkennen symptomen en kenmerken van veel voorkomende psychiatrische aandoeningen
 • Herkennen symptomen en kenmerken van veel gebruikte drugs

Omgaan met emoties en agressie

 • u bezit kennis over diverse vormen van emotie en agressie
 • u kunt een verzoek (klantvriendelijk) weigeren

Persoonlijke veiligheidstechnieken (PVT)

 • Dreigend (fysiek) gevaar eerder herkennen
 • Pro-actief handelen

Handelen bij acute geweldssituaties

 • De deelnemer is in staat om verbaal grenzen te stellen
 • Het alarmprotocol en de bijbehorende procedure is bekend

Weerbaarheid voor uitvaartondernemers

 • u bezit kennis over diverse vormen van emotie en agressie
 • u kunt emoties in een gesprek ombuigen en grenzen stellen aan agressie