V&VN

V&VN

De trainingen van Kudding & Partners  kunnen geaccrediteerd worden door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V

Wat is het? 

Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem, waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Het register is via internet altijd en overal bereikbaar.

Basis

Het Kwaliteitsregister V&V heeft een belangrijke basis: de professionele standaard. Die professionele standaard is opgesteld door de beroepsgroep zelf, in samenwerking met patiëntenorganisaties, opleiders, werkgevers en zorgverzekeraars. Deze partijen hebben gezamenlijk bepaald wat je als verpleegkundige of verzorgende aan deskundigheidsbevorderende activiteiten moet doen, om steeds goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden.

Beroepsprofiel

Eén van die eisen is bijvoorbeeld dat je je vak bijhoud op verschillende gebieden. Deze gebieden vinden hun oorsprong in het beroepsprofiel voor verpleegkundigen en dat voor verzorgenden. Daarom moet je voor het Kwaliteitsregister V&V zorgvragergebonden activiteiten, organisatiegebonden activiteiten en professiegebonden activiteiten volgen. Zo blijf je deskundig over de hele breedte van jouw vak.

Accreditatie

Ook accreditatie is een belangrijke peiler van het register. Een deel van de punten die je haalt, komt voort uit het volgen van geaccrediteerde scholing. De aanbieders van deze scholing zijn door een onafhankelijke accreditatiecommissie beoordeeld. De scholing wordt voortdurend steekproefsgewijs gecontroleerd. Zo is ook de kwaliteit van de scholing in de catalogus van het Kwaliteitsregister V&V geborgd.