Virtual Reality…the next hype?

Virtual Reality…the next hype?

05 april 2019

Als innovatief bureau zoeken wij steeds naar nieuwe wegen om het leerrendement van ons aanbod te vergroten. Sinds een paar jaar maken wij gebruik van Virtual Reality (VR) maar zijn wij ook kritisch op de inzet van dit instrument. Wij willen namelijk voorkomen om aan de volgende hype in de vorm van een VR bril als gadget mee te doen.

Kort na de eeuwwisseling werd als nieuw instrument en Haarlemmerolie in opleidingsland e-learning gelanceerd. Er verschenen allerlei beeldmaterialen op de digitale snelweg, waarmee deelnemers kennis en informatie via foto’s en filmpjes tot hun beschikking hadden. De heersende opvatting was dat e-learning een groot deel van trainingen en opleidingen gingen vervangen. Sommige trainers vreesden zelfs voor het voortbestaan van hun vak. Inmiddels zijn wij ruim 15 jaar verder in de tijd en zijn tot het inzicht gekomen, dat e-learning een waardevolle leerinterventie kan zijn, maar slechts een onderdeel is in meerdere leerinterventies en goede trainers nog steeds hard nodig zijn.

Begin 2019 verscheen het onderzoeksrapport ‘Virtual Reality en Augmented Reality in justitiële context’  van de TU Twente. In het rapport wordt ingegaan op de vraag: op welke manier de technologieën van  Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) echt een toegevoegde waarde kan bieden en hoe ze optimaal tot hun recht komen. Op basis van de bevindingen in het rapport worden de nodige aanbevelingen gedaan die nauw overeenkomen met de weg die wij reeds zijn ingeslagen.

Er wordt onder meer aanbevolen om de samenwerking tussen ontwikkelaar, praktijk en wetenschap te creëren en  gedegen onderzoek te doen naar de effectiviteit van VR-toepassingen, de toegevoegde waarde op traditionele methoden en de langetermijneffecten.

Al enige tijd werken wij samen met experts en wetenschappers op het gebied van VR, communicatie en veiligheid. In samenwerking proberen wij scherp te krijgen wat nu daadwerkelijk de meerwaarde van VR is. Op basis van deze wetenschappelijke inzichten willen wij het leerrendement vergroten. In de komende periode intensiveren wij de samenwerking en delen wij snel onze inzichten en bevindingen over de meerwaarde van VR. Onze 'denk-en-doe-tank' bestaat uit:

-        Tibor Bosse (Professor of Artificial Intelligence and Communication Radboud Universiteit Nijmegen)

-        Raôul Oudejans (Associate Professor Dept of Human Movement Sciences Vrije Universiteit Amsterdam)

-        Peter Renden (PhD, Hoofddocent Verpleegkunde Haagse Hogeschool, Bewegingswetenschapper en onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam)

-        Niek Maassen (Docent, Onderzoeker Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

-        Jeannot Schmidt (Trainer Kudding & Partners)

-        Marco Alting (Unreal engine VR/AR developer Digital Fabrication)

-        Edward Kudding (Manager Kudding & Partners)