Duurzame inzetbaarheid. Wanneer succesvol?

Duurzame inzetbaarheid. Wanneer succesvol?

10 februari 2019

Als bureau ligt onze focus op  het verzorgen van trainingen en opleidingen gericht op sociale veiligheid, zoals omgaan met ongewenst gedrag, agressie en geweld. In het afgelopen jaar kregen wij veel vragen over aangrenzende personeelsvraagstukken, zoals: hoe dring je verzuim terug, hoe vergroot je werkplezier, hoe houd je medewerkers aan de organisatie gebonden en hoe blijven medewerkers tot hun pensioen gemotiveerd?

Om deze vragen te beantwoorden hebben wij vanuit onze expertise een pilot Duurzame Inzetbaarheid ontwikkeld. Deze pilot is binnen zowel het onderwijs als de zorg gegeven en na evaluatie als waardevol en succesvol aangemerkt. Maar wat maakte deze pilot nou voor organisaties succesvol?

Bewustwording
In de pilot wordt nadrukkelijk stilgestaan bij het begrip duurzame inzetbaarheid. Wat betekent dit begrip en wat kan je als werkgever en werknemer er mee? Wij stellen dat duurzame inzetbaarheid over de kernvraag gaat: hoe blijf je graag, goed en gezond werken? Om hierachter te komen gebruiken wij een aantal instrumenten die leiden tot bewustwording van de eigen duurzame inzetbaarheid. Wat kan je bekrachtigen en wat heeft aandacht nodig?

Geen stappenplan, maar maatwerk
Bij duurzame inzetbaarheid gaat het niet om een stappenplan of een generiek aanbod voor een afdeling. Het gaat over wat een ieder persoonlijk nodig heeft om duurzaam inzetbaar te blijven. Bij de ene medewerker kan het gaan over het leren stellen van grenzen en bij de ander kan het gaan over de fysieke belastbaarheid. Sommige medewerkers hebben baat bij mindfulness en de ander gaat liever naar de sportschool. In de pilot heeft iedere deelnemer een eigen aanpak ontwikkeld om concreet aan de slag te gaan.

Oog en oor
Naast bewustwording en maatwerk is in de pilot naar voren gekomen, dat de betrokkenheid van de leidinggevende van cruciaal belang is voor het slagen van alle initiatieven rondom duurzame inzetbaarheid. Het oog en oor hebben voor de verschillende behoeften en wensen is echt nodig! De leidinggevende maakt afspraken als onderdeel van de gesprekkencyclus, maar kan ook faciliteren door bijvoorbeeld tijd of geld, maar bovenal door een coachende en ondersteunende houding.

Preventief
In de pilot kwam ook naar voren dat allerlei activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid veelal in worden ingezet als er iets aan de hand of mis is in de organisatie. Een voorbeeld is in welke mate kan duurzame inzetbaarheid het ziekteverzuim doen dalen? Bij onze aanpak leggen wij vooral het accent op hoe kan je als organisatie ziekteverzuim voorkomen. Bij ongewenst gedrag, agressie en geweld is onze jarenlange ervaring dat je ook beter kunt voorkomen dan genezen.  

Wil je meer weten? Meld je dan aan voor een van onze regionale bijeenkomsten. 

https://www.kudding.nl/aanmelden-netwerkbijeenkomst/12490