Presentietheorie

Presentietheorie

De grondlegger van de Presentietheorie is Andries Baart. De theorie is vertaald naar de Presentiebenadering, die ervan uitgaat dat je als zorgverlener aansluit en afstemt op de zorgvrager en daarmee de basis van goede hulp en steun biedt. De Presentiebenadering is behulpzaam bij mensen die moeilijk bereikbaar zijn of bij wie de complexiteit van problemen groot is. De Presentiebenadering is geen methode, maar een belangrijke bouwsteen voor het vormgeven van de relatie tussen de zorgvrager en zorgverlener.