OOBA-cyclus

OOBA-cyclus

Met de OOBA-cyclus als basis voor professioneel werken, leren deelnemers goed signalen van boosheid, angst, onmacht en agressief gedrag te observeren. Door een bewuste analyse te maken van het gedrag, kun je een afgewogen besluit nemen welke interventies in de betreffende context het meest van toepassing is. De veiligheid en autonomie voor alle betrokkenen is hierbij het uitgangspunt.