Instinctieve menselijke verdedigingsreacties

Instinctieve menselijke verdedigingsreacties

Onder stress is het moeilijker om de aandacht bij het uitvoeren van een geleerde vaardigheid te houden. Het is daarom aannemelijk dat zorgmedewerkers moeite hebben om fysieke vaardigheden effectief in de praktijk in te zetten. Het lijkt zinvoller om gebruik te maken van vaardigheden die gestoeld zijn op instinctieve reacties. Deze reacties gebeuren bij verhoogde stress uit reflex en snel (Cobb & Pincus, 2003). Het is makkelijker en effectiever om op deze instinctieve reacties door te pakken dan te moeten schakelen naar vaardigheden die slechts vier tot zes uur per jaar worden getraind. Dat bleek ook uit een experiment waarin de deelnemers na anderhalf uur training met alternatieve (instinct-gebaseerde) vaardigheden deze ook daadwerkelijk gebruikten. Zij handelden daardoor effectiever dan voor de training (P.G. Renden e.a., 2015). Zeker gezien de geringe trainingsmogelijkheden, lijkt het zinvol om zorgmedewerkers een pakket alternatieve vaardigheden aan te bieden die gebaseerd zijn op instinctieve reacties van mensen onder stress. Deze zijn eenvoudig aan te leren en daardoor makkelijk toe te passen.